Siirry sisältöön

Viranhaltija: Vähärautio, Anu

Virka-asema: vastuualuejohtaja

Päivämäärä / pykälä: 09.03.2023 / § 23271

Täytettävä tehtävä, jota päätös koskee: Kolme (3) koulupsyykkarin vakituista toimea (id: 2129)

Asianosaiset: Hakijat

Selostus asiasta:

Soitessa neuvolanpalveluiden, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon vastuualueella on ollut haettavana 3 koulupsyykkarin vakituista toimea 28.2.23 klo 16.00 mennessä. Hakemuksia jätetiin yhteensä kolmetoista (13). Hakijoista kahdeksan (8) kutsuttiin haastatteluun. Haastattelut suorittivat perhekeskuspalveluiden ylilääkäri Teemu Parpala ja vastuualuejohtaja Anu Vähärautio

Perustelu / esittelijä:

Henna Anttiroiko on osaamisen, koulutuksen, työkokemuksen sekä haastattelussa saadun vaikutelman perusteella sopiva koulupsyykkarin toimeen.

Päätös:

Valitsen koulupsyykkarin toimeen (32132) Henna Anttiroikon. Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää hyvinvointialueen henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan sekä esittää nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikostaustaote. Koeaika on 6 kuukautta.

Hyväksyjä / allekirjoitus:

Vähärautio, Anu