Siirry sisältöön

Viranhaltija: Vähärautio, Anu

Virka-asema: Vastuualuejohtaja

Päivämäärä / pykälä: 10.03.2023 / § 23286

Täytettävä tehtävä, jota päätös koskee: Koulupsyykarin toimi (32135), neuvolapalvelut, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Selostus asiasta:

Koulupsyykkarin toimi (32135) vakinaistui. Koulupsyykkarin toimi täytetään ilman hakumenettelyä, koska toimeen on koulutukseltaan ja työkokemukseltaan sopiva henkilö, joka on hoitanut vastaavia tehtäviä yhtäjaksoisessa palvelussuhteessa yli yhden vuoden ajan.

Perustelu / esittelijä:

Psykiatrinen sairaanhoitaja Anne Hirvelä on hoitanut koulupsyykkarin työtehtäviä yksikössä useiden vuosien ajan. Hän täyttää koulutuksen, työkokemuksen ja osaamisen perusteella tehtävässä vaadittavat kriteerit.

Päätös:

Valitsen koulupsyykarin toimeen (32135) ilman hakumenettelyä Hallintosäännön 52 §:n perusteella psykiatrisen sairaanhoitajan Anne Hirvelän. Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää hyvinvointialueen henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan, sekä esittää nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikostaustaote.

Hyväksyjä / allekirjoitus:

Vähärautio, Anu