Siirry sisältöön

Viranhaltija: Kellokoski-Kari, Eija

Virka-asema: Muutosjohtaja

Päivämäärä / pykälä: 16.03.2023 / § 23353

Täytettävä tehtävä, jota päätös koskee: Kaksi (2) kehittäjäasiakasohjaajaa monialaisen asiakasohjauksen kehittämiseen ajalle 1.3.2023-31.12.2023 (id: 2146)

Asianosaiset: Hakijat

Selostus asiasta:

Kaksi kehittäjäasiakasohjaajan määräaikaista tointa monialaisen asiakasohjauksen kehittämiseen on ollut haettavana 1.3.2023 mennessä. Hakemuksia jätettiin 11. Tehtävään haastateltiin 3 henkilöä. Haastattelun suorittivat Eija Kellokoski-Kari ja Satu Marjakangas.

Perustelu / esittelijä:

Päivi Roukala-Henttu ja Marja Kupari ovat osaamisen, koulutuksen, työkokemuksen sekä haastattelussa saadun vaikutelman perusteella sopivimmat kehittäjäasiakasohjaajan määräaikaisiin toimiin.

Päätös:

Valitsen Soite 2.1 sote-keskus-hankkeen määräaikaisiin kehittäjäasiakasohjaajaan toimiin (monialaisen asiakasohjauksen kehittäminen) sairaanhoitaja AMK Marja Kuparin ja sairaanhoitaja Päivi Roukala-Hentun ajalle 3.4.2023 – 31.12.2023. Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen hankerahoitus. Koeaika on 4 kuukautta.

Hyväksyjä / allekirjoitus:

Kellokoski-Kari, Eija