Siirry sisältöön

Viranhaltija: Kellokoski-Kari, Eija

Virka-asema: Muutosjohtaja

Päivämäärä / pykälä: 16.03.2023 / § 23350

Täytettävä tehtävä, jota päätös koskee: Kehittäjäkoordinaattori monialaisen asiakasohjauksen kehittämiseen ajalle 1.3.2023-31.12.2024 (id: 2098)

Asianosaiset: Hakijat

Selostus asiasta:

Kehittäjäkoordinaattorin määräaikainen toimi monialaisen asiakasohjauksen kehittämiseen on ollut haettavana 29.1.2023 mennessä. Hakemuksia jätettiin 10. Tehtävään haastateltiin 5 henkilöä. Haastattelun suorittivat Eija Kellokoski-Kari ja Tarja Oikarinen-Nybacka.

Perustelu / esittelijä:

Petra Nikula-Valo on osaamisen, koulutuksen, työkokemuksen sekä haastattelussa saadun vaikutelman perusteella sopivin kehittäjäkoordinaattorin (monialaisen asiakasohjauksen kehittäminen) määräaikaiseen toimeen.

Päätös:

Valitsen RRF-Keski-Pohjanmaa hankkeen kehittäjäkoordinaattorin (monialaisen asiakasohjauksen kehittäminen) määräaikaiseen toimeen sairaanhoitaja YAMK Petra Nikula-Valon ajalle 3.4.2023 – 31.12.2024. Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen hankerahoitus. Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää kuntayhtymän henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan. Koeaika on 6 kuukautta.

Hyväksyjä / allekirjoitus:

Kellokoski-Kari, Eija