Siirry sisältöön

Viranhaltija: Kellokoski-Kari, Eija

Virka-asema: Muutosjohtaja

Päivämäärä / pykälä: 16.03.2023 / § 23349

Täytettävä tehtävä, jota päätös koskee: Kehittäjäkoordinaattori hoidon ja palvelun suunnitelmallisuuden kehittämiseen ajalle 1.2.2023-31.12.2024 (id: 2097)

Asianosaiset: Hakijat

Selostus asiasta:

Kehittäjäkoordinaattorin määräaikainen toimi hoidon ja palvelun suunnitelmallisuuden kehittämiseen on ollut haettavana 29.1.2023 mennessä. Hakemuksia jätettiin 7. Tehtävään haastateltiin 5 henkilöä. Haastattelun suorittivat Eija Kellokoski-Kari ja Tarja Oikarinen-Nybacka.

Perustelu / esittelijä:

Sh YAMK Niina Rintala on osaamisen, koulutuksen, työkokemuksen sekä haastattelussa saadun vaikutelman perusteella sopivin kehittäjäkoordinaattorin (hoidon ja palvelun suunnitelmallisuus) määräaikaiseen toimeen.

Päätös:

Valitsen RRF-Keski-Pohjanmaa hankkeen kehittäjäkoordinaattorin (hoidon ja palvelun suunnitelmallisuuden kehittäminen) määräaikaiseen toimeen sairaanhoitaja YAMK Niina Rintalan ajalle 3.4.2023 – 31.12.2024. Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen hankerahoitus. Koeaika on 6 kuukautta.

Hyväksyjä / allekirjoitus:

Kellokoski-Kari, Eija