Siirry sisältöön

Viranhaltija: Nevanperä, Pekka

Virka-asema: Tekninen johtaja

Päivämäärä / pykälä: 16.03.2023 / § 23354

Täytettävä tehtävä, jota päätös koskee: Projekti-insinöörin toimi (id: 2150)

Asianosaiset: Hakijat

Selostus asiasta:

Projekti-insinöörin toimi on ollut haettavana 8.3.2023 klo 18.00 mennessä. Hakemuksia jätettiin yhteensä viisi (5), joista kaksi (2) kutsuttiin haastatteluun. Haastattelun suoritti Pekka Nevanperä.

Perustelu / esittelijä:

Henri Wennström on osaamisen, koulutuksen, työkokemuksen sekä haastattelussa saadun vaikutelman perusteella sopivin projekti-insinöörin toimeen.

Päätös:

Valitsen projekti-insinöörin toimeen (31282) Henri Wennströmin. Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää hyvinvointialueen henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan. Koeaika on 6 kuukautta.

Hyväksyjä / allekirjoitus:

Nevanperä, Pekka