Siirry sisältöön

Viranhaltija: Määttälä, Teija

Virka-asema: Palveluesimies

Päivämäärä / pykälä: 13.03.2023 / § 23312

Täytettävä tehtävä, jota päätös koskee: Sairaanhoitajasissin sijaisuus 31.12.2023 saakka Resurssikeskuksessa – Lestinjokilaakson alue (id: 2151)

Asianosaiset: Hakija

Selostus asiasta:

Sairaanhoitajasissin sijaisuus on ollut haettavana 13.3.2023 klo 12 mennessä. Hakemuksia jätettiin yksi. Hakija kutsuttiin haastatteluun. Haastattelun suorittivat palveluesimies Teija Määttälä ja sairaanhoitaja Mari Aurolahti.

Perustelu / esittelijä:

Marika Ahola on osaamisen, koulutuksen sekä haastattelussa saadun vaikutelman perusteella sopiva sairaanhoitajasissin sijaisuuteen.

Päätös:

Valitsen sairaanhoitajasissin sijaisuuteen sairaanhoitaja Marika Aholan. Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää hyvinvointialueen henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan. Koeaika on 4 kuukautta.

Hyväksyjä / allekirjoitus:

Määttälä, Teija