Siirry sisältöön

Viranhaltija: Lagland, Petra

Virka-asema: Palveluesimies, vastuualuejohtaja

Päivämäärä / pykälä: 17.03.2023 / § 23361

Täytettävä tehtävä, jota päätös koskee: Hoiva-avustajan toimi, Toimintakeskus Honkaharju (id: 2153)

Asianosaiset: Hakijat

Selostus asiasta:

Hoiva-avustajan toimi on ollut haettavana 06.03.2023 klo 16.00 mennessä. Hakemuksia jätettiin yhteensä 3, joista 3 kutsuttiin haastatteluun. Haastattelun suorittivat pem Petra Lågland, pem Minna Hassel ja pem Laura Poranen.

Perustelu / esittelijä:

Päivi Karvonen on osaamisen, koulutuksen, työkokemuksen sekä haastattelussa saadun vaikutelman perusteella sopivin hoiva-avustajan toimeen.

Päätös:

Valitsen hoiva-avustajan toimeen (32210) Päivi Karvosen. Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää hyvinvointialueen henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan. Koeaika on 6 kuukautta.

Hyväksyjä / allekirjoitus:

Lagland, Petra