Siirry sisältöön

Viranhaltija: Karlström, Peter

Virka-asema: Palveluesimies

Päivämäärä / pykälä: 17.03.2023 / § 23368

Täytettävä tehtävä, jota päätös koskee: Sairaanhoitajan toimi 30146, Lepolan palvelukeskus

Selostus asiasta:

Sairaanhoitajan toimi 30146 on vapautunut toimenhaltija irtisanoutumisen johdosta. Sairaanhoitajan toimi täytetään ilman hakumenettelyä, koska toimeen on koulutukseltaan ja työkokemukseltaan sopiva henkilö, joka on hoitanut vastaavia tehtäviä yhtäjaksoisessa palvelussuhteessa yli yhden vuoden ajan.

Perustelu / esittelijä:

Sairaanhoitaja Sanna Sallansalmi on hoitanut sairaanhoitajan työtehtäviä yksikössä useiden vuosien ajan. Hän täyttää koulutuksen, työkokemuksen ja osaamisen perusteella tehtävässä vaadittavat kriteerit.

Päätös:

Valitsen sairaanhoitajan toimeen (30146) ilman hakumenettelyä Hallintosäännön 52 §:n perusteella sairaanhoitaja Sanna Sallansalmen. Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää hyvinvointialueen henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan.

Hyväksyjä / allekirjoitus:

Karlström, Peter