Siirry sisältöön

Viranhaltija: Linna, Mirka

Virka-asema: vs. lastensuojelun vastuualuejohtaja

Päivämäärä / pykälä: 17.03.2023 / § 23370

Täytettävä tehtävä, jota päätös koskee: Sosiaaliohjaajan kaksi (2) virkaa Soiten lastensuojelussa (id: 2144)

Asianosaiset: Hakijat

Selostus asiasta:

Kaksi (2) sosiaaliohjaajan virkaa lastensuojelun jälkihuollossa (1) sekä (1) avo- ja sijaishuollossa on ollut haettavana 10.3.2023 klo 12.00 mennessä. Määräaikaan mennessä tuli kaksikymmentäyhdeksän (29) hakijaa, joista kaksikymmentäviisi (25) täytti kelpoisuusvaatimukset. Neljä (4) hakijaa haastateltiin johtavien sosiaalityöntekijöiden ja vs. vastuualuejohtajan kanssa.

Perustelu / esittelijä:

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen laillistetun sosionomin pätevyys. Tiina Lipposella on lastensuojelun sosiaaliohjaajan tehtävistä laajaa työkokemusta ja osaamista.

Päätös:

Valitsen sosiaaliohjaajan virkaan avo- ja sijaishuollon puolelle Tiina Lipposen (32179). Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää hyvinvointialueen työterveyslääkärinlausunto työkelpoisuudestaan sekä esittää nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikostaustaote. Koeaika on 6 kuukautta.

Hyväksyjä / allekirjoitus:

Linna, Mirka