Siirry sisältöön

Viranhaltija: Kauppinen, Jouni

Virka-asema: Vastuualuejohtaja, lasten ja nuorten kuntoutus

Päivämäärä / pykälä: 22.05.2023 / § 23822

Täytettävä tehtävä, jota päätös koskee: Toimintaterapeutin toimi (id: 2208)

Asianosaiset: Hakijat

Selostus asiasta:

Toimintaterapeutin toimi oli haettavana 20.4.2023 klo 12:00 mennessä. Hakemuksia jätettiin määräaikaan mennessä viisi kappaletta, joista neljä täytti pätevyysvaatimukset. Kaikki neljä pätevää hakijaa haastateltiin. Haastattelijoina toimivat vastuualuejohtaja Jouni Kauppinen ja koordinoiva esihenkilö Tiina Känsäkangas.

Perustelu / esittelijä:

Saija Koivu oli haastattelussa saadun vaikutelman ja työkokemuksen perusteella sopivin toimintaterapeutin toimeen.

Päätös:

Valitsen toimintaterapeutin toimeen (vakanssi 9801) Saija Koivun. Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää hyvinvointialueen työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan. Toimessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Hyväksyjä / allekirjoitus:

Kauppinen, Jouni