Siirry sisältöön

Viranhaltija: Määttälä, Teija

Virka-asema: Palveluesimies

Päivämäärä / pykälä: 23.05.2023 / § 23842

Täytettävä tehtävä, jota päätös koskee: Lähihoitajan toimi (31248), Resurssikeskus ja rekrytointi Lestijokilaakso

Selostus asiasta:

Lähihoitajatoimi (31248) on vapautunut , toimen haltija on irtisanoutunut tehtävästään. Lähihoitajan toimi täytetään ilman hakumenettelyä, koska toimeen on koulutukseltaan ja työkokemukseltaan sopiva henkilö, joka on hoitanut vastaavia tehtäviä yhtäjaksoisessa palvelussuhteessa yli yhden vuoden ajan.

Perustelu / esittelijä:

Lähihoitaja Paula Kokkonen on toiminut useamman vuoden lähihoitajan tehtävässä. Hän täyttää koulutuksen, työkokemuksen ja osaamisen perusteella tehtävässä vaadittavat kriteerit.

Päätös:

Valitsen lähihoitajan toimeen (31248) ilman hakumenettelyä Hallintosäännön 52 §:n perusteella lähihoitaja Paula Kokkosen. Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää hyvinvointialueen henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan.

Hyväksyjä / allekirjoitus:

Määttälä, Teija