Siirry sisältöön

Viranhaltija: Lagland, Petra

Virka-asema: Palveluesimies

Päivämäärä / pykälä: 23.05.2023 / § 23840

Täytettävä tehtävä, jota päätös koskee: Kaksi (2) sairaanhoitajan toimea Honkaharjun Artunpirtissä (id: 2245)

Asianosaiset: Hakija

Selostus asiasta:

Sairaanhoitajan toimi on ollut haettavana 19.5.2023 klo 16.00 mennessä. Hakemuksia jätettiin yhteensä 1, ja hakija kutsuttiin haastatteluun. Haastattelun suorittivat palveluesimies Petra Lågland ja palveluesimies Maria Sorvisto.

Perustelu / esittelijä:

Hilla Witick on osaamisen, koulutuksen, työkokemuksen sekä haastattelussa saadun vaikutelman perusteella sopiva sairaanhoitajan toimeen.

Päätös:

Valitsen sairaanhoitajan toimeen (30301) Hilla Witickin. Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää hyvinvointialueen henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan. Koeaika on 6 kuukautta.

Hyväksyjä / allekirjoitus:

Lagland, Petra