Siirry sisältöön

Viranhaltija: Snellman, Magdalena

Virka-asema: Vastuualuejohtaja

Päivämäärä / pykälä: 25.05.2023 / § 23854

Täytettävä tehtävä, jota päätös koskee: Sosiaalityöntekijän virka sosiaalipäivystyksessä (id: 2222)

Asianosaiset: Hakijat

Selostus asiasta:

Soiten sosiaalipäivystyksessä on ollut julkisesti haettavana sosiaalityöntekijän virka. Määräaikaan 28.4.2023 mennessä hakemuksia jätettiin kaksi (2) kappaletta. Molemmilla hakijoilla on sosiaalityöntekijän pätevyys ja heidät kutsuttiin haastatteluun. Haastattelijoina toimivat palvelualuejohtaja Marja Paananen, vastuualuejohtaja Magdalena Snellman sekä johtava sosiaalityöntekijä Jenni Nikkilä.

Perustelu / esittelijä:

Katja Rauma on yhteiskuntatieteiden maisteri ja laillistettu sosiaalityöntekijä (nro 25106128181). Hän on koulutuksensa, työkokemuksensa ja osaamisensa perusteella sopivin sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijän virkaan.

Päätös:

Valitsen Soiten sosiaalityöntekijän virkaan (vakanssinro 20028) YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä Katja Rauman, sijoituspaikkana sosiaalipäivystys. Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää hyvinvointialueen henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan sekä esittää nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikostaustaote. Koeaika on kuusi kuukautta.

Hyväksyjä / allekirjoitus:

Snellman, Magdalena