Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Viranhaltija: Häggblom, Päivi

Virka-asema: johtava psykologi, vastuualuejohtaja, perhekeskuspalvelut

Päivämäärä / pykälä: 04.09.2023 / § 24862

Täytettävä tehtävä, jota päätös koskee: Psykologin virka lasten- ja nuorisopsykiatrian vastuualueelle Kokkolassa (id: 2331)

Asianosaiset: Hakijat

Selostus asiasta:

Psykologin virka Psykologipalveluiden vastuualueella sijoituspaikkana lasten ja nuorisopsykiatrian yksikkö oli haettavana 30.8.2023 klo 12. Määräaikaan mennessä virkaan tuli kaksi (2) hakemusta, joista yhdellä (1) hakijalla oli tarvittava pätevyysvaatimus psykologin virkaan.

Perustelu / esittelijä:

Pätevyysvaatimuksena virkaan on Suomessa laillistetun psykologin pätevyys. Herman Brandtilla on laillistetun psykologin pätevyys, lisäksi eduksi luettiin ruotsin kielen taito ja aiempi kokemus vastaavassa yksikössä työskentelystä.

Päätös:

Valitsen psykologin virkaan (31414) Herman Brandtin. Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää hyvinvointialueen työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan ja rikosrekisteriote. Koeaika on 6 kuukautta.

Hyväksyjä / allekirjoitus:

Häggblom, Päivi