Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Viranhaltija: Leppälä, Jouni

Virka-asema: Pelastuspäällikkö

Päivämäärä / pykälä: 06.09.2023 / § 24875

Täytettävä tehtävä, jota päätös koskee: Kemikaalitarkastajan viransijaisuus (id: 2335)

Asianosaiset: Niina Koskinen

Selostus asiasta:

Kemikaalitarkastaja siirtyy vanhempainvapaalle 7.10. 2023 – 30.11.2024 väliseksii ajaksi. Viransijaisuus on ollut haettavana 15.8.- 1.9.2023 klo 15.00 asti.

Perustelu / esittelijä:

Määräaikaan mennessä virkaa haki yksi henkilö. Hakija täyttää viran hakuilmoituksessa ilmoitetut muodolliset kelpoisuusehdot. Henkilö haastateltiin 4.9.2023, haastatteluun osallistuivat kemikaalitarkastaja Riikka-Liisa Kukkonen ja pelastuspäällikkö Jouni Leppälä. Hakijan kokonaisarvioinnissa on otettu huomioon henkilön soveltuva koulutus, työelämän kokemus ja osaaminen kyseiseen tehtävään sekä koeteltu kansalaiskunto. Edellä olevan perusteella Niina Koskinen on soveltuva henkilö kemikaalitarkastajan viransijaisuuteen.

Päätös:

Valitaan avoinna olleeseen kemikaalitarkastajan viransijaisuuteen Niina Koskinen. Virkavalinta on ehdollinen, kunnes valituksi tulleesta henkilöstä on saatu hyväksyttävä suojelupoliisin tekemä turvallisuusselvitys. Viransijaiseksi valitun on esitettävä virallinen henkilötodistus (passi tai henkilökortti), jonka tulee olla voimassa virkasuhteen aikana. Koeaika on 2 kk.

Hyväksyjä / allekirjoitus:

Leppälä, Jouni