Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Viranhaltija: Tuomivaara, Taru

Virka-asema: Osastonhoitaja

Päivämäärä / pykälä: 06.09.2023 / § 24876

Täytettävä tehtävä, jota päätös koskee: Kaksi (2) sairaanhoitajan toimea 1.10.2023 alkaen Perhonjokilaaksossa (id: 2305)

Asianosaiset: Hakijat

Selostus asiasta:

Sairaanhoitajan toimi on ollut haettavana 28.8.2023 klo 12.00 mennessä. Hakijoita oli yhteensä kuusi (6), joista yksi hakija ilmoitti vetävänsä hakemuksen pois. Kaikki viisi (5) haastateltiin. Haastattelun suorittivat Taru Tuomivaara ja Pilvi Palojärvi.

Perustelu / esittelijä:

Juulia Peltola on osaamisen, koulutuksen, työkokemuksen sekä haastattelussa saadun vaikutelman perusteella sopivin sairaanhoitajan toimeen.

Päätös:

Valitsen sairaanhoitajan toimeen (20296) Juulia Peltolan. Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää hyvinvointialueen henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan. Koeaika on 6 kuukautta.

Hyväksyjä / allekirjoitus:

Tuomivaara, Taru