Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Viranhaltija: Puumala, Johanna

Virka-asema: Johtava koulupsykologi, opiskeluhuollon vastuualuejohtaja

Päivämäärä / pykälä: 11.09.2023 / § 24894

Täytettävä tehtävä, jota päätös koskee: Yksi (1) koulukuraattorin toimi opiskeluhuoltoon (id: 2342)

Asianosaiset: Hakijat

Selostus asiasta:

Koulukuraattorin toimi opiskeluhuollossa on ollut haettavana 4.9.2023 klo 12.00 mennessä. Hakemuksia jätettiin määräaikaan mennessä kaksikymmentä (20). Hakijoista haastateltiin yhdeksän. Haastattelun suorittivat johtava koulupsykologi, opiskeluhuollon vastuualuejohtaja Johanna Puumala, johtava koulukuraattori Carola Holmbäck-Puskala ja koulupsykologi (esiopetus) Annika Söderholm.

Perustelu / esittelijä:

Koulutuksen, työkokemuksen, osaamisen ja haastattelussa saadun vaikutelman perusteella pätevin koulukuraattorin toimeen on sosionomi Sari Rita.

Päätös:

Valitsen koulukuraattorin toimeen (32091) sosionomi Sari Ritan. Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää hyvinvointialueen henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan. Koeaika on 6 kuukautta.

Hyväksyjä / allekirjoitus:

Puumala, Johanna