Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Viranhaltija: Puumala, Johanna

Virka-asema: Johtava koulupsykologi, opiskeluhuollon vastuualuejohtaja

Päivämäärä / pykälä: 11.09.2023 / § 24896

Täytettävä tehtävä, jota päätös koskee: Yksi (1) koulukuraattorin toimi Opiskeluhuoltoon (id: 2343)

Asianosaiset: Hakijat

Selostus asiasta:

Koulukuraattorin toimi opiskeluhuollossa on ollut haettavana 4.9.2023 klo 12.00 mennessä. Hakemuksia jätettiin määräaikaan mennessä neljätoista (14). Hakijoista haastateltiin kuusi. Haastattelun suorittivat johtava koulupsykologi, opiskeluhuollon vastuualuejohtaja Johanna Puumala ja johtava koulukuraattori Carola Holmbäck-Puskala.

Perustelu / esittelijä:

Koulutuksen, työkokemuksen, osaamisen ja haastattelussa saadun vaikutelman perusteella pätevin koulukuraattorin toimeen on sosionomi Sanna Pajukoski.

Päätös:

Valitsen koulukuraattorin toimeen (32097) sosionomi Sanna Pajukosken. Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää hyvinvointialueen henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan. Koeaika on 6 kuukautta.

Hyväksyjä / allekirjoitus:

Puumala, Johanna