Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Viranhaltija: Sandström, Riikka

Virka-asema: Palveluesimies

Päivämäärä / pykälä: 12.09.2023 / § 24909

Täytettävä tehtävä, jota päätös koskee: Osastonsihteerin toimi 9615, Sihteeri-, tekstinkäsittely- ja käännöspalvelut

Selostus asiasta:

Osastonsihteerin toimi 9615 on vapautunut toimenhaltijan irtisanoutumisen vuoksi.
Osastonsihteerin toimi täytetään ilman hakumenettelyä, koska toimeen on koulutukseltaan ja työkokemukseltaan sopiva henkilö, joka on hoitanut vastaavia tehtäviä yhtäjaksoisessa palvelussuhteessa yli yhden vuoden ajan.

Perustelu / esittelijä:

Osastonsihteeri Jenna Järvelä on hoitanut osastonsihteerin työtehtäviä yli vuoden ajan. Hän täyttää koulutuksen, työkokemuksen ja osaamisen perusteella tehtävässä vaadittavat kriteerit.

Päätös:

Valitsen osastonsihteerin toimeen (9615) ilman hakumenettelyä Hallintosäännön 52 § perusteella osastonsihteeri Jenna Järvelän, jonka tämänhetkinen sijoittuminen on osasto 8 / syty.
Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää hyvinvointialueen henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan.

Hyväksyjä / allekirjoitus:

Sandström, Riikka