Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Viranhaltija: Hietala, Teija

Virka-asema: Palveluesimies/Vastuualuejohtaja

Päivämäärä / pykälä: 13.09.2023 / § 24923

Täytettävä tehtävä, jota päätös koskee: Ohjaajan toimi 20621 Pihlajatupa

Selostus asiasta:

Ohjaajan toimi (20621) on vapautunut toimenhaltijan siirtyessä toiseen yksikköön töihin. Ohjaajan toimi täytetään ilman hakumenettelyä, koska toimeen on koulutukseltaan ja työkokemukseltaan sopiva henkilö, joka on hoitanut vastaavia tehtäviä yhtäjaksoisessa palvelussuhteessa yli yhden vuoden ajan.

Perustelu / esittelijä:

Lähihoitaja Minna Miettinen on hoitanut ohjaajan työtehtäviä yksikössä useiden vuosien ajan. Hän täyttää koulutuksen, työkokemuksen ja osaamisen perusteella tehtävässä vaadittavat kriteerit.

Päätös:

Valitsen ohjaajan toimeen (20621) ilman hakumenettelyä Hallintosäännön 52 §:n perusteella lähihoitaja Minna Miettisen. Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää hyvinvointialueen henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan.

Hyväksyjä / allekirjoitus:

Hietala, Teija