Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Viranhaltija: Hottinen, Marko

Virka-asema: Pelastusjohtaja

Päivämäärä / pykälä: 13.09.2023 / § 24918

Täytettävä tehtävä, jota päätös koskee: Pelastuspäällikön virka (id: 2274)

Asianosaiset: Hakijat

Selostus asiasta:

Pelastuspäällikön virka on ollut haettavana 17.7 – 15.8.2023 klo 16.00 mennessä. Hakijoita oli yhteensä 2, joista toinen täytti kelpoisuusehdot. Hakija, jota ei täyttänyt kelpoisuusehtojen, ei hakemuksen ja sen liitteenä olleiden papereiden mukaan täyttänyt viran vaatimuksena olleita kelpoisuusehtoja (407/2011 5§ 3 mom.)
Haastattelun suorittivat 30.8.2023 Soiten henkilöjohtaja Pirkko Härkänen, palvelusuhdepäällikkö Mervi Salonen sekä pelastusjohtaja Marko Hottinen.

Perustelu / esittelijä:

Haasteltava Antti Kätevä esitti ennakkotehtävän avulla kyvyn ulottaa näkemystä ja yhdistää osaamisensa sekä tietoperustan yhdistettynä vaatimuksiin muodostaen tulevaisuuden tarpeet konkreettiseksi kokonaisuudeksi. Työtehtävään vaadittavan varautumisen ja pelastustoimialan kohtaisen ICT tietämys on muodostunut koulutuksen sekä työelämässä hankitun työskentelyn ja työtehtävien kautta.
Haastattelun jälkeen haastattelijat kävivät yhteenvedon avulla haastatellun henkilön koulutuksen, sekä aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista erilaisten työkokemuksen ja kiinnostuksen muodossa, jotka tukevat oppimis- ja uusimis- sekä muutoskyvykkyyttä vaadittavaan tehtävään. Hakuprosessissa ollut soveltuvuusarviota ei haastattelijat nähneet tarpeelliseksi toteuttaa.

Antti Kätevällä on työelämä ja koulutus lähtöisesti (407/2011) sekä viran hoitoon edellyttävä täydentävä osaamisen osoitettu varautumisen eri julkishallinnon tehtävissä.

Päätös:

Valitsen Antti Kätevän pelastuspäällikön virkaan (virkanumero 32007) 1.10.2023 alkaen. Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää hyvinvointialueen henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan sekä voimassa oleva perusmuotoinen turvallisuus selvitys. Koeaikaa ei ole koska Kätevä on toiminut avoimen viran hoitajana ja osoittanut viranhoidossa vaadittavan tuloksellisuuden.

Hyväksyjä / allekirjoitus:

Hottinen, Marko