Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Viranhaltija: Eteläperä, Karita

Virka-asema: Palveluesihenkilö

Päivämäärä / pykälä: 14.09.2023 / § 24934

Täytettävä tehtävä, jota päätös koskee: Viisi (5) lähihoitajan tointa Perhonjokilaakson kotihoidossa (id: 2324)

Asianosaiset: Hakijat

Selostus asiasta:

Lähihoitajan toimi on ollut haettavana 4.9.2023 klo 12.00 mennessä. Hakemuksia jätettiin yhteensä 12, joista kaikki kutsuttiin haastatteluun. Kaksi hakijoista perui haastattelun. Haastattelun suorittivat Perhonjokilaakson kotihoidon palveluesihenkilö Mirka Peltola ja vs. vastuusairaanhoitaja Henna Känsäkoski.

Perustelu / esittelijä:

Petriina Nisula on osaamisen, koulutuksen, työkokemuksen sekä haastattelussa saadun vaikutelman perusteella sopivin lähihoitajan toimeen.

Päätös:

Valitsen lähihoitajan toimeen (20653) Petriina Nisulan. Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää hyvinvointialueen henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan. Koeaika on 6 kuukautta.

Hyväksyjä / allekirjoitus:

Eteläperä, Karita