Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Viranhaltija: Linna Mirka

Virka-asema: vs. vastuualuejohtaja

Päivämäärä: 14.9.2023

Täytettävä tehtävä, jota päätös koskee Neljä (4) sosiaaliohjaajan toimea lastensuojelussa (id: 2326)

Asianosaiset: Hakijat

Selostus asiasta:                                    

Sosiaaliohjaajan toimi lastensuojelun tehostetun perhetyön tiimissä on ollut haettavana 25.8.2023 klo 12.00 mennessä. Määräaikaan mennessä toimeen tuli seitsemäntoista (17) hakemusta, joista neljätoista (14) täytti kelpoisuusvaatimukset.

Perustelu / esittelijä:

Pätevyysvaatimuksena toimeen on sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain (817/2015) mukainen laillistetun sosionomin pätevyys. Koska hakijoista ei löytynyt riittävää tehtävissä vaadittavaa työkokemusta ja osaamista, on Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella perusteltu syy jättää toimi täyttämättä.

Päätös:

Päätän jättää sosiaaliohjaajan toimen lastensuojelun tehostetun perhetyön tiimissä täyttämättä tässä vaiheessa.

Tästä päätöksestä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta, sillä päätös koskee valmistelua (hyvinvointialuelaki 141 §).

Hyväksyjä / allekirjoitus:

Linna Mirka