Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Viranhaltija: Linna, Mirka

Virka-asema: vs. lastensuojelun vastuualuejohtaja

Päivämäärä / pykälä: 14.09.2023 / § 24943

Täytettävä tehtävä, jota päätös koskee: Neljä (4) sosiaaliohjaajan toimea lastensuojelussa (ID: 2326)

Asianosaiset: Hakijat

Selostus asiasta:

Sosiaaliohjaajan toimi lastensuojelun tehostetun perhetyön tiimissä on ollut haettavana 25.8.2023 klo 12.00 mennessä. Määräaikaan mennessä tuli seitsemäntoista (17) hakijaa, joista neljätoista (14) täytti kelpoisuusvaatimukset. Kahdeksan (8) hakijaa haastateltiin johtavien sosiaalityöntekijöiden ja vs. vastuualuejohtajan kanssa.

Perustelu / esittelijä:

Kelpoisuusvaatimuksena toimeen on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen laillistetun sosionomin pätevyys. Åsa Lundilla on lastensuojelun tehostetun perhetyön tehtävissä vaadittavaa työkokemusta ja osaamista.

Päätös:

Valitsen sosiaaliohjaajan toimeen Åsa Lundin (32288). Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää hyvinvointialueen työterveyslääkärinlausunto työkelpoisuudestaan sekä esittää nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikostaustaote. Koeaika on 6 kuukautta.

Hyväksyjä / allekirjoitus:

Linna, Mirka