Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Viranhaltija: Palola, Piia

Virka-asema: Vs. palveluesimies

Päivämäärä / pykälä: 18.09.2023 / § 24982

Täytettävä tehtävä, jota päätös koskee: Sairaanhoitajan toimi 32248, Resurssikeskus ja rekrytointi

Selostus asiasta:

Uusi sairaanhoitajan toimi (32248) täytetään ilman hakumenettelyä, koska toimeen on koulutukseltaan ja työkokemukseltaan sopiva henkilö, joka on hoitanut vastaavia tehtäviä yhtäjaksoisessa palvelussuhteessa yli yhden vuoden ajan.

Perustelu / esittelijä:

Sairaanhoitaja Hanna Uusikartano on hoitanut sairaanhoitajan työtehtäviä yksikössä useiden vuosien ajan. Hän täyttää koulutuksen, työkokemuksen ja osaamisen perusteella tehtävässä vaadittavat kriteerit.

Päätös:

Valitsen sairaanhoitajan toimeen (32248) ilman hakumenettelyä Hallintosäännön 52§:n perusteella sairaanhoitaja Hanna Uusikartanon. Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää hyvinvointialueen henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan.

Hyväksyjä / allekirjoitus:

Palola, Piia