Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Viranhaltija: Kellokoski-Kari, Eija

Virka-asema: Kehitysjohtaja

Päivämäärä / pykälä: 06.02.2024 / § 26511

Täytettävä tehtävä, jota päätös koskee: Määräaikainen chatbot-käyttöönottoprojektin vetäjä (ID: 2471)

Asianosaiset: Hakijat

Selostus asiasta:

Määräaikainen chatbot-käyttöönottoprojektin vetäjän tehtävä on ollut haettavana 24.1.2024 klo 16 mennessä. Hakemuksia jätettiin 7.
Tehtävään haastateltiin kolme henkilöä. Haastattelun suorittivat Eija Kellokoski-Kari ja Heidi Luomala.

Perustelu / esittelijä:

Marja Kupari on osaamisen, koulutuksen, työkokemuksen sekä haastattelussa saadun vaikutelman perusteella sopivin chatbotin käyttöönottoprojektin määräaikaiseen vetäjän tehtävään.

Päätös:

Valitsen RRF-Keski-Pohjanmaa hankkeen määräaikaiseen chatbot käyttöönottoprojektin vetäjäksi sairaanhoitaja Marja Kuparin ajalle 1.3.2024 – 28.2.2025. Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen hankerahoitus. Koeaika on 6 kuukautta.

Hyväksyjä / allekirjoitus:

Kellokoski-Kari, Eija

Katso myös nämä