Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Viranhaltija: Hietala, Teija

Virka-asema: Palveluesihenkilö

Päivämäärä / pykälä: 04.04.2024 / § 27063

Täytettävä tehtävä, jota päätös koskee: Kaksi (2) ohjaajan tointa Pihlajatuvan asumis- ja päiväaikaisen toiminnan palveluissa Halsualla (ID: 2501)

Asianosaiset: Hakijat

Selostus asiasta:

Ohjaajan kaksi tointa on ollut haettavana 15.3.2023 klo 12.00 mennessä. Hakijoita oli yhteensä 6, joista 6 kutsuttiin haastatteluun, mutta yksi perui tulonsa. Haastattelun suorittivat palveluesihenkilö Teija Hietala ja vastaava ohjaaja Elina Virkkala.

Perustelu / esittelijä:

Laura Leponiemi on osaamisen, koulutuksen, työkokemuksen sekä haastattelussa saadun vaikutelman perusteella sopivin ohjaajan toimeen.

Päätös:

Valitsen ohjaajan toimeen (20049) Laura Leponiemen. Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää hyvinvointialueen henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan ja negatiivinen huumausainetestin tulos sekä esittää todistus rikosrekisteriotteesta.

Hyväksyjä / allekirjoitus:

Hietala, Teija

Katso myös nämä