Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Maaliskuussa 2023 Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soitessa aloitti IPS sijoita ja valmenna! -aluehanke osana isompaa RRP – Kestävän kasvun ohjelmaa.  THL:n koordinoima kehittämishanke toteuttaa kansallisen mielenterveysstrategian työelämään kuntouttavien mielenterveyspalvelujen sisällöllistä ja toiminnallista uudistusta.

IPS-työhönvalmennuksessa asiakkaalle etsitään työpaikka, joka vastaa asiakkaan osaamista, voimavaroja ja mielenkiinnon kohteita. Samalla vastataan alueen työnantajien rekrytointitarpeisiin tarjoamalla osaavaa ja motivoitunutta työvoimaa. Työhönvalmentaja tutustuu asiakkaaseen ammatillisen profiloinnin avulla, jossa kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan elämäntilannetta työelämän näkökulmasta.

 Työhönvalmennuksen tavoitteena on asiakkaan työllistyminen avoimille työmarkkinoille palkkatyösuhteeseen ja asiakkuudessa edetäänkin nopeasti työnhakuvaiheeseen. Asiakkaan tukena on aina IPS-työhönvalmentajan lisäksi psykiatrinen hoitotaho. Työhönvalmentaja toimii myös työnantajien tukena rekrytoinnissa, työsuhdetta solmittaessa ja työllistymisen tapahduttua.

IPS-toimintamallin vaikuttavuudesta on huomattava määrä kansainvälistä tutkimusnäyttöä ja tammikuussa 2024 THL julkaisi oman kansallisen arviointitutkimuksensa tulokset, jotka saatiin ensimmäisen IPS-hankeaallon arviointitutkimuksessa vuosina 2021-2023.  Näyttö vaikuttavuudesta ja asiakkaiden psykososiaalisen hyvinvoinnin paranemisesta on todella vakuuttavaa. Tutkimustulosten mukaan IPS-työhönvalmennukseen osallistuneista 49 prosenttia työllistyi valmennuksen aikana avoimille työmarkkinoille palkkatyösuhteeseen. Vuoden seurannassa 55 prosenttia oli työssä tai opiskelemassa.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että IPS-palvelun tuloksellisuus on jopa kaksi- tai kolminkertainen verrokkipalveluihin nähden. IPS-toimintamalli on kansainvälisesti tuottanut hyviä työllistymistuloksia erityisesti vaikeisiin mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden henkilöiden keskuudessa. Toimintamalli on osoittautunut vaikuttavaksi esimerkiksi skitsofreniaan, bipolaariseen häiriöön ja depressioon sairastuneiden kohdalla.

Työ kuntouttaa, vahvistaa uskoa omaan pärjäävyyteen ja tuo elämään merkityksellistä sisältöä lisäten näin asiakkaan psykososiaalista hyvinvointia, osallisuutta ja toimijuutta.

Hyviä tuloksia on saatu myös persoonallisuushäiriö-, päihdehäiriö- ja autismikirjon häiriö -diagnoosien saaneiden keskuudessa. IPS romuttaa vanhoja ajatusmalleja siitä, kuka on sopiva työhön. Asennemuutos lähtee meistä kaikista ja toipumisorientaatioon perustuva IPS -toimintamalli on omalta osaltaan vähentämässä mielenterveyden häiriöihin liittyvää stigmaa. Työ kuntouttaa, vahvistaa uskoa omaan pärjäävyyteen ja tuo elämään merkityksellistä sisältöä lisäten näin asiakkaan psykososiaalista hyvinvointia, osallisuutta ja toimijuutta.

Reilussa vuodessa IPS-työhönvalmennus on osoittautunut maineensa veroiseksi myös Soiten alueella ja IPS-työhönvalmennuksen kautta on työllistynyt jo nyt 26,5 prosenttia tähän mennessä palveluun päässeistä asiakkaista. Palvelun tarve on tullut vuodessa hyvin näkyväksi ja työhönvalmennukseen on ohjautunut jo lähemmäs 90 asiakasta, joista osa odottaa vielä työhönvalmennuksen aloittamista.

Työhönvalmennuksesta vastaa aikuispsykiatrian avohoidossa kolme työhönvalmentajaa ja tiiminvetäjä. Maaliskuussa 2024 THL teki Soiten IPS-palvelun laatuarvioinnin, jossa arvioitiin toimintamallin käyttöönoton onnistumista ja integroitumista osaksi aikuispsykiatrian avohoitoa. Laatuarviointi perustuu kansainvälisesti käytössä oleviin laatukriteereihin ja tutkimusten mukaan korkean laatuarvioinnin pistemäärän saaneet yksiköt tuottavat parempia työllistymistuloksia. IPS-palvelun arvioitiin olevan meillä hyvällä tasolla saaden ensimmäisessä laatuarvioinnissa 108/125 pistettä. Palvelun integroituminen osaksi aikuispsykiatrian kuntoutusta on onnistunut hienosti. Tavoitteena on juurruttaa IPS- työhönvalmennus pysyväksi osaksi Soiten mielenterveys- ja päihdepalveluiden avohoitoa.

Päivikki Puutio-Ojala

Tiiminvetäjä IPS-työhönvalmennus
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soite

Katso myös nämä