Sosiaalipalvelut ➔ Aikuissosiaalityö ja toimeentulotuki ➔

Aikuissosiaalityö ja toimeentulotuki

Aikuissosiaalityö on yli 18-vuotiaiden kanssa tehtävää työtä, jonka tavoitteena on vahvistaa henkilön omaa toimintakykyä ja ehkäistä sosiaalisten ongelmien syntyä.
Lue lisää.

Toimeentulotuki on viimesijainen yhteiskunnan tukimuoto taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille henkilöille ja perheille. Se on tarkoitettu tilapäiseksi tai muita tuloja ja etuuksia täydentäväksi avuksi.
Lue lisää

Yhteystiedot

Palvelualuejohtaja
Marja Paananen
puh. 040 488 2847