Soiten koronaverkkosivu osoitteessa: korona.soite.fi
Sosiaalipalvelut ➔ Senioreiden palvelut ➔

Aputyömiestoiminta

Aputyömiehen palveluja voivat saada Soiten alueella asuvat 75 vuotta täyttäneet, heikentyneen toimintakyvyn omaavat ja kotona asuvat henkilöt.

Aputyömies vastaanottaa työtehtävät arkisin (maanantaista perjantaihin) puhelimitse klo 8.00 - 9.00.

Kotikäyntien pituus on maksimissaan 1½ - 2 tuntia. Palvelu on maksullista ja perustuu Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten vahvistamiin maksuihin ja taksoihin.

Asiakkaalla itsellään tulee olla aputyömiestä varten tarvittavat toimivat työvälineet ja tarvikkeet. Aputyömiehen palvelut eivät kohdennu asiakkaiden loma-asuntoihin.

Aputyömiehen työtehtäviin kuuluvat esimerkiksi:

 • pienet korjaustyöt kuten lamppujen vaihto, kaappien korjaus, pienten apuvälineiden asennus, pihan siivous, jne.
 • pienet maalaustyöt
 • kukkapenkkien laitot
 • puiden pilkkominen
 • haravointi
 • ruohonleikkuu


Perhon kunta tarjoaa ikääntyneille, kotona asuville henkilöille palveluita kunnan työntekijän suorittamana. Palvelu on asiakkaalle maksullista, alkavalta työtunnilta laskutetaan 12,10 €/h. Apua ruohonleikkuuseen, puiden pilkkomiseen ja muuhun ikääntyneen kotona asumista avustavaan toimintaan voi tilata suoraan Raimo Pannulalta numerosta 0400 926 820. Lisätietoja voi kysyä myös Perhon kunnan teknisen toimiston henkilökunnalta numeroista 040 684 285 tai 040 684 2849


Asiakkaiden antamia palautteita aputyömiestoiminnasta:

 • Työntekijät aina iloisia ja avuliaita. Iso kiitos.
 • Suuret kiitokset, että tällaista palvelua olen saanut. Muita palveluja en ole vielä tarvinnut.
 • Aputyömiespalvelu on ollut minulle merkittävä apu.
 • On ammattimiehiä !
 • Aputyömiehet ovat mukavia ja reippaita "poikia".

Yhteystiedot

Aputyömies
Jani Henriksson
puh. 040 489 2144 


Palveluohjaaja
Matti Viitala
puh. 044 780 9834