Soiten koronaverkkosivu osoitteessa: korona.soite.fi
Sosiaalipalvelut ➔ Vammaispalvelut ➔

Avotyötoiminta

Avotyötoiminta on sosiaalihuoltolain (SHL 27 e), vammaispalvelulain tai kehitysvammalain mukaista, toimintakeskuksen ulkopuolella tapahtuvaa työtoimintaa yrityksissä, yhteisöissä, kunnissa tai kuntayhtymissä.

Avotyötoiminnan tehtävänä on etsiä asiakkaille heidän yksilöllisten kykyjensä ja taitojensa mukaisia työtoimintapaikkoja.

Avotyötoimintaa toteutetaan työpaikoilla asiakkaalle sovelletuin työtehtävin ja työajoin. Työntekijän ja työnantajan välille tehdään avotyösopimus. Avotyönohjaaja tukee, ohjaa ja valmentaa avotyön asiakkaita ja työnantajia tarpeen mukaan. Työtoiminnan asiakkaille maksetaan työpanokseensa suhteutettua työosuusrahaa.

Avotyön vaihtoehtona voi olla myös tuettu työ tai palkkatuettu työ, jossa yritys saa osatyökuntoisen palkkaamiseen palkkatukea.

Yhteystiedot


Työtoiminnan ohjaaja
Nita Tiitto
puh. 040 488 2959

Työtoiminnan ohjaaja
Ari Pekkarinen
puh. 040 804 5051

Avotyötoiminnan vastuualuejohtaja
Tinna Roiha
puh. 040 804 2498