Soite ➔ Kehittämistoiminta ➔

ENTER-hanke

Toiminta koronavirustilanteessa

Työntekijämme ovat työssä ja tukenasi tavalliseen tapaan, mutta ensisijaisesti etäyhteyden kautta.

Verkkokohtaamiset
Verkkokohtaamisia etäyhteyden kautta järjestetään:
  • maanantaisin klo 18.00-19.30 (20.4. alkaen), erityisesti toiminnallisten riippuvuuksien kanssa painiskeleville (esim. peliriippuvuus jne.)
  • torstaisin klo 13.30-15.30 (16.4. alkaen) riippuvuuksien kanssa painiskeleville.

Osallistu mukaan Skype-linkin kautta.  Voit keskustella riippuvuuksista ja niistä kuntoutumisesta anonyymisti tai vaikkapa nimimerkillä. Paikalla on aina mukana hankkeen työntekijöitä.

Kohtaamispaikkatoiminta
Kaustisella ja Kokkolassa järjestettävä kohtaamispaikkatoiminta keskeytetty toistaiseksi. Samoin Perhossa järjestettävän vertaisryhmän toiminta.

Asiakastyö
Toteutetaan etäkontaktina puhelimitse. Sovittuja asiakastyön aikoja ei peruuteta.

Koulutukset
Hankkeen järjestämä koulutus toteutetaan myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Ajankohtaan 7.4.2020 suunniteltu NYT2-koulutuspäivä siirtyy.

Yhteistyökokoukset
Yhteistyökokousten ja –verkostojen kokoontuminen päätetään kokouskohtaisesti. Jos ne pidetään, niin etäyhteyden kautta.
..........................................................

Kohtaamispaikka- ja vertaistukiryhmä käynnistynyt

Hanke on käynnistänyt riippuvuuksista toipuville kohtaamispaikkatoimintaa Kaustisella ja Kokkolassa. Lisäksi hankkeen tuella on käynnistetty vertaisryhmä Perhossa. Kohtaamispaikkatoiminta on tarkoitettu riippuvuudesta toipuville ja Perhon vertaisryhmään ovat tervetulleita riippuvuudesta toipuvien lisäksi myös läheiset. Kaikki riippuvaisia kohtaavat voivat ohjata osallistujia kohtaamispaikkatoimintaan ja vertaisryhmään. Ne ovat avoimia, osallistuminen on maksutonta ja  lähetteitä ei tarvita. Keskipohjalaiset voivat osallistua ENTER-hankkeen järjestämään tai tukemaan kohtaamispaikka- ja vertaisryhmätoimintaan, minkä tahansa kunnan alueella.

Kohtaamispaikkatoiminnassa suunnitellaan osallistujien kesken mielekästä ja riippuvuudesta toipumista tukevaa toimintaa. Tavoitteena on, että osallistujat voimaantuvat, heidän elämänhallintansa vahvistuu ja he saavat vertaistukea. Kohtaamispaikkatoiminnassa on aina paikalla hankkeen työntekijöitä. Perhon vertaisryhmässä tavoitteena on myös osallistujien voimaantuminen ja riippuvuuksista toipuvien tukeminen kokemuksia jakamalla. ENTER-hanke tukee ryhmän toimintaa ja on paikalla tarpeen mukaan.

Kohtaamispaikka- ja vertaisryhmätoiminnan kokoontumisajat ja -paikat

Kaustisen kohtaamispaikka

Aika:        maanantaisin klo 13.30 (noin 2 tuntia)
Paikka:   Kaustisen osuusmeijeri (ruokatila) os. Siltatie 20, 69600 Kaustinen


Kokkolan kohtaamispaikka

Aika:       torstaisin klo 13.30 (noin 2 tuntia)
Paikka:   Yritystalo Evald, pohjakerroksen Aava-kokoustila, os. Ristirannankatu 1, 67100 Kokkola

Perhon vertaisryhmä

Aika:        keskiviikkoisin klo 18 (noin 1,5 tuntia)
Paikka:   Teollisuustie 2, 69950 Perho 


Hanke-esittely

Soite toteuttaa ENTER – Elämässä eteenpäin! -hanketta Keski-Pohjanmaan alueella 1.4.2019- 28.02.2022 välisenä aikana. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa riippuvuusongelmaisten nuorten ja aikuisten keskipohjalaisten sosiaalista osallisuutta ja parantaa heidän toiminta- ja työkykyään niin, että heidän mahdollisuutensa edetä kohti opiskelu- ja työelämään valmentaviin palveluihin paranevat.

Keski-Pohjanmaalla, kuten muualla Suomessa, huumausaine-, sekakäyttö- ja peliriippuvaisten määrä kasvaa koko ajan. Alkoholiriippuvaisten määrä sen sijaan vähenee. Suurin osa huumausaineriippuvaisista ja sekakäyttäjistä on nuoria ja nuoria aikuisia, joilla riippuvuus vaikeuttaa merkittävästi yhteiskunnallista osallistumista ja mm. opiskelu- ja työmarkkinoilla toimimista. Tämän muutoksen myötä nuorten ja nuorten aikuisten osuus riippuvuusongelmaisista on kasvanut ja kasvaa edelleen. Soite haluaa kehittää palvelujärjestelmää aktiivisesti niin, että se tavoittaa ja vastaa nykyistä paremmin erilaisista riippuvuuksista kuntoutuvien tarpeisiin.

Hankkeen kohderyhmänä ovat 16-45-vuotiaat nuoret ja aikuiset, joilla on riippuvuusongelma ja merkittävä syrjäytymisen uhka tai he ovat jo hyvin pitkälle syrjäytyneet yhteiskunnan eri areenoilta. Useilla heistä on opiskelu keskeytynyt ja he ovat työelämän ulkopuolella. He kiinnittyvät huonosti nykyiseen palvelutarjontaan ja tarvitsevat yksilöllistä tukea ja räätälöityjä sosiaali-, terveys ja muita palveluja.

ENTER-hankkeessa kehitetään ja otetaan käyttöön kohderyhmää tavoittava matalan kynnyksen jalkautuva toimintamalli. Lisäksi hankkeessa kehitetään myös julkisten palvelujen ja hankkeessa kanssa yhteistyössä toimivien yhteisöjen monitoimijaista yhteistyötä ja osaamista toimia hankkeen kohderyhmän kanssa. Hankkeen aikana myös vahvistetaan vertais- ja kokemusasiantuntijatoimijoiden roolia Soiten toiminnassa ja laaditaan sille toimintamalli.

Hankkeella on laaja yhteistyöverkosto, mm. Keski-Pohjanmaan kuntien etsivä nuorisotyö, muita julkisia palveluja tuottavia tahoja, eri seurakuntia, erilaisia yhteisöjä ja järjestöjä sekä muita hankkeita. Hankkeen aikana on mahdollista tulla mukaan lisää yhteistyökumppaneita, mikäli se on tarkoituksenmukaista.

ENTER-hanke on saanut ESR-rahoituksen Suomen Rakennerahasto-ohjelmasta.

Yhteystiedot

sähköpostit ovat muotoa:
etunimi.sukunimi(at)soite.fi


Hankejohtaja
Tuija Tuorila
puh. 040 804 3391

Hankesihteeri
Marjo Andtbacka
puh. 040 806 5107

Hanketyöntekijä
Sirpa Kiiskilä
puh. 040 804 2092

Kokemusasiantuntija
Mikko Roiko
puh. 040 804 2094

Hanketyöntekijä
Olli Pelttari
puh. 040 804 2091

Hanketyöntekijä
Minnamari Päivärinta
puh. 040 804 2246