Soite ➔ Kehittämistoiminta ➔

ENTER-hanke

Ajankohtaista kesäajan toiminnasta

ENTER-hankkeen asiakastyö, kohtaamispaikkatoiminta ja yhteistyö toteutuvat kesän aikana normaalisti. Hanke toimii koko kesän ajan niin, että työntekijöitä on töissä ja tavattavissa. Lisäksi valmistellaan kohtaamispaikkatoiminnan käynnistämistä Lestijokilaaksossa, Soiteen keskipohjalaista liikkuvan terveysneuvonnan sekä vertaistuen ja kokemusosaamisen toimintamallia.

Asiakastyö

Hankkeen työntekijät ovat palanneet työpisteisiin. Asiakastyö on jatkunut normaalisti lähi-kontakteina 1.6.2020 alkaen, mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi ulkona turvaväleistä huolehtien.   

Verkkokohtaamiset jatkuvat maanantaisin

Verkkokohtaamiset asiakkaille etäyhteyden kautta jatkuvat.
Hankkeen fb-sivulla, instagram-tilillä sekä hankkeen verkkosivuilla on ilmoitettu avoin linkki, josta asiakkaat pääsevät osallistumaan anonyymisti verkkokohtaamiseen ja keskustelemaan riippuvuuksista ja niistä kuntoutumisesta.


Kohtaamispaikkatoiminta jatkuu normaalisti ja toiminta käynnistetään myös Lestijokilaaksossa

Keskiviikkona 10.6.20 klo 13.30 ENTER -hanke Kannuksessa, ja suunnittelee kohtaamispaikkatoimintaa Lestijokilaaksoon yhdessä asiakkaiden kanssa makkaranpaiston merkeissä.

Kokkolassa kohtaamiset jatkuvat kesän aikana, pääsääntöisesti tapaamme torstaisin Santahaan laavulla klo 13.30 – 15.30, sateen sattuessa kokoonnumme Yritystalo Evaldissa. 

Kaustisella toteutetussa kohtaamispaikkatoiminnassa on ollut hyvin vähän kävijöitä, joten selvitämme sen jatkoa. Asiasta tiedotetaan myöhemmin lisää.

Liikkuvan terveysneuvonnan selvittäminen jatkuu ja kysely käynnissä

Liikkuvan terveysneuvonnan valmistelu jatkuu. Työryhmä on kerännyt tietoa Suomessa käytössä olevista malleista keskipohjalaista liikkuvaa mallia varten. Parhaillaan on myös käynnissä kartoituskysely Soiten alueen liikkuvan terveysneuvonnan tarpeista. Kartoituskyselyyn toivotaan vastauksia asiakasnäkökulmasta juhannukseen mennessä ja vastaamaan pääsee sähköisesti fb- ja IG- sivuilta sekä oheisesta linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/E0199D888705E8DD

Kokemusasiantuntijaa haetaan hankkeeseen

Hankkeeseen haetaan parhaillaan kokemusasiantuntijaa osa-aikaiseen työhön. Työ on sekä asiakas- että kehittämistyötä. Työhön vaaditaan kokemusasiantuntijan koulutus.

ENTER –hankkeen työntekijöiden loma-ajat

Hanketyöntekijät ovat lomalla seuraavasti:
 
-    Sirpa Kiiskilä: 8.6.20 – 21.6.20.
-    Minna Päivärinta 29.6.20 – 19.7.20.
-    Olli Pelttari 20.7.20 – 16.8.20.
 
Hankejohtaja Tuija Tuorila on lomalla 22.6.2020 - 26.7.2020, Soiten päihde- ja riippuvuuspalvelujen vastuualuejohtaja Johanna Kotamäki toimii sijaisena.  Vuosilomista huolimatta hankkeen toiminta jatkuu koko kesän ajan.

..........................................................

Kohtaamispaikka- ja vertaistukiryhmä käynnistynyt

Hanke on käynnistänyt riippuvuuksista toipuville kohtaamispaikkatoimintaa Kaustisella ja Kokkolassa. Lisäksi hankkeen tuella on käynnistetty vertaisryhmä Perhossa. Kohtaamispaikkatoiminta on tarkoitettu riippuvuudesta toipuville ja Perhon vertaisryhmään ovat tervetulleita riippuvuudesta toipuvien lisäksi myös läheiset. Kaikki riippuvaisia kohtaavat voivat ohjata osallistujia kohtaamispaikkatoimintaan ja vertaisryhmään. Ne ovat avoimia, osallistuminen on maksutonta ja  lähetteitä ei tarvita. Keskipohjalaiset voivat osallistua ENTER-hankkeen järjestämään tai tukemaan kohtaamispaikka- ja vertaisryhmätoimintaan, minkä tahansa kunnan alueella.

Kohtaamispaikkatoiminnassa suunnitellaan osallistujien kesken mielekästä ja riippuvuudesta toipumista tukevaa toimintaa. Tavoitteena on, että osallistujat voimaantuvat, heidän elämänhallintansa vahvistuu ja he saavat vertaistukea. Kohtaamispaikkatoiminnassa on aina paikalla hankkeen työntekijöitä. Perhon vertaisryhmässä tavoitteena on myös osallistujien voimaantuminen ja riippuvuuksista toipuvien tukeminen kokemuksia jakamalla. ENTER-hanke tukee ryhmän toimintaa ja on paikalla tarpeen mukaan.

Kohtaamispaikka- ja vertaisryhmätoiminnan kokoontumisajat ja -paikat

Kaustisen kohtaamispaikka

Aika:        maanantaisin klo 13.30 (noin 2 tuntia)
Paikka:   Kaustisen osuusmeijeri (ruokatila) os. Siltatie 20, 69600 Kaustinen


Kokkolan kohtaamispaikka

Aika:       torstaisin klo 13.30 (noin 2 tuntia)
Paikka:   Yritystalo Evald, pohjakerroksen Aava-kokoustila, os. Ristirannankatu 1, 67100 Kokkola

Perhon vertaisryhmä

Aika:        keskiviikkoisin klo 18 (noin 1,5 tuntia)
Paikka:   Teollisuustie 2, 69950 Perho 


Hanke-esittely

Soite toteuttaa ENTER – Elämässä eteenpäin! -hanketta Keski-Pohjanmaan alueella 1.4.2019- 28.02.2022 välisenä aikana. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa riippuvuusongelmaisten nuorten ja aikuisten keskipohjalaisten sosiaalista osallisuutta ja parantaa heidän toiminta- ja työkykyään niin, että heidän mahdollisuutensa edetä kohti opiskelu- ja työelämään valmentaviin palveluihin paranevat.

Keski-Pohjanmaalla, kuten muualla Suomessa, huumausaine-, sekakäyttö- ja peliriippuvaisten määrä kasvaa koko ajan. Alkoholiriippuvaisten määrä sen sijaan vähenee. Suurin osa huumausaineriippuvaisista ja sekakäyttäjistä on nuoria ja nuoria aikuisia, joilla riippuvuus vaikeuttaa merkittävästi yhteiskunnallista osallistumista ja mm. opiskelu- ja työmarkkinoilla toimimista. Tämän muutoksen myötä nuorten ja nuorten aikuisten osuus riippuvuusongelmaisista on kasvanut ja kasvaa edelleen. Soite haluaa kehittää palvelujärjestelmää aktiivisesti niin, että se tavoittaa ja vastaa nykyistä paremmin erilaisista riippuvuuksista kuntoutuvien tarpeisiin.

Hankkeen kohderyhmänä ovat 16-45-vuotiaat nuoret ja aikuiset, joilla on riippuvuusongelma ja merkittävä syrjäytymisen uhka tai he ovat jo hyvin pitkälle syrjäytyneet yhteiskunnan eri areenoilta. Useilla heistä on opiskelu keskeytynyt ja he ovat työelämän ulkopuolella. He kiinnittyvät huonosti nykyiseen palvelutarjontaan ja tarvitsevat yksilöllistä tukea ja räätälöityjä sosiaali-, terveys ja muita palveluja.

ENTER-hankkeessa kehitetään ja otetaan käyttöön kohderyhmää tavoittava matalan kynnyksen jalkautuva toimintamalli. Lisäksi hankkeessa kehitetään myös julkisten palvelujen ja hankkeessa kanssa yhteistyössä toimivien yhteisöjen monitoimijaista yhteistyötä ja osaamista toimia hankkeen kohderyhmän kanssa. Hankkeen aikana myös vahvistetaan vertais- ja kokemusasiantuntijatoimijoiden roolia Soiten toiminnassa ja laaditaan sille toimintamalli.

Hankkeella on laaja yhteistyöverkosto, mm. Keski-Pohjanmaan kuntien etsivä nuorisotyö, muita julkisia palveluja tuottavia tahoja, eri seurakuntia, erilaisia yhteisöjä ja järjestöjä sekä muita hankkeita. Hankkeen aikana on mahdollista tulla mukaan lisää yhteistyökumppaneita, mikäli se on tarkoituksenmukaista.

ENTER-hanke on saanut ESR-rahoituksen Suomen Rakennerahasto-ohjelmasta.

Yhteystiedot

sähköpostit ovat muotoa:
etunimi.sukunimi(at)soite.fi


Hankejohtaja
Tuija Tuorila
puh. 040 804 3391

Hankesihteeri
Marjo Andtbacka
puh. 040 806 5107

Hanketyöntekijä
Sirpa Kiiskilä
puh. 040 804 2092

Hanketyöntekijä
Olli Pelttari
puh. 040 804 2091

Hanketyöntekijä
Minnamari Päivärinta
puh. 040 804 2246