Soite ➔ Kehittämistoiminta ➔

ENTER-hanke

Asiakastyö

Asiakastyö toteutuu normaalisti lähikontakteina turvaväleistä huolehtien. Hanke tarjoaa asiakkaalle tapaamista varten kasvomaskin ja käsidesin. Myös työntekijämme käyttävät maskeja. Voit ottaa yhteyttä hanketyöntekijään ja sopia tapaamisesta hänen kanssaan.  

Kohtaamispaikka- ja vertaistoiminnan aikataulu

Verkkokohtaamiset etäyhteyden kautta

Aika: maanantaisin klo 18.00. Verkkokohtaamisessa on aina paikalla yksi työntekijä.
Paikka: Pääset osallistumaan ja keskustelemaan riippuvuuksista ja niistä kuntoutumisesta anonyymisti alla olevasta linkistä.


Mikäli jollakin kerralla ei ole yhtään osallistujaa, verkkokohtaaminen päättyy klo 18.30.

Kohtaamispaikkatoiminta

Kokkolassa
Aika: torstaisin klo 13.30-15.30
Paikka: Yritystalo Evald, pohjakerroksen Aava-kokoustila, Ristirannankatu 1, 67100 Kokkola

Kannuksessa
Aika: keskiviikkoisin klo 13.50-15.30
Paikka: Päivätoimintayksikkö Koivutarhan tila, Lopotinkatu 1, 69100 Kannus 

Vertaisryhmä Perhossa
Aika: keskiviikkoisin klo 18 (noin 1,5 tuntia)
Paikka: Teollisuustie 2, 69950 Perho

Tietoa kohtaamispaikka- ja vertaistukiryhmistä

Hankkeessa toteutetaan riippuvuuksista toipuvien kanssa kohtaamispaikkatoimintaa. Lisäksi hankkeen tuella järjestetään vertaisryhmätoimintaa Perhossa. Kohtaamispaikkatoiminta on tarkoitettu riippuvuudesta toipuville ja Perhon vertaisryhmään ovat tervetulleita riippuvuudesta toipuvien lisäksi myös läheiset. Kaikki riippuvaisia kohtaavat voivat ohjata osallistujia kohtaamispaikkatoimintaan ja vertaisryhmään. Ne ovat avoimia, osallistuminen on maksutonta ja  lähetteitä ei tarvita. Keskipohjalaiset voivat osallistua ENTER-hankkeen järjestämään tai tukemaan kohtaamispaikka- ja vertaisryhmätoimintaan, minkä tahansa kunnan alueella.

Kohtaamispaikkatoiminnassa suunnitellaan osallistujien kesken mielekästä ja riippuvuudesta toipumista tukevaa toimintaa. Tavoitteena on, että osallistujat voimaantuvat, heidän elämänhallintansa vahvistuu ja he saavat vertaistukea. Kohtaamispaikkatoiminnassa on aina paikalla hankkeen työntekijöitä. Perhon vertaisryhmässä tavoitteena on myös osallistujien voimaantuminen ja riippuvuuksista toipuvien tukeminen kokemuksia jakamalla. ENTER-hanke tukee ryhmän toimintaa ja on paikalla tarpeen mukaan.


Ota puheeksi riippuvuudet –verkkokurssi avattu Soiten työntekijöille

A-klinikkasäätiön tuottama Ota puheeksi riippuvuudet -verkkokurssi on suunnattu ammattilaisille, jotka kohtaavat riippuvaisia työssään. Kurssilla käsitellään riippuvuutta alkoholin, huumeiden ja rahapelaamisen näkökulmista, käydään läpi erilaisia lähestymistapoja (mini-interventiota, muutosvaihemallia ja motivoivaa toimintatapaa) videoiden ja esimerkkien kautta. 

ENTER-hankkeen muille yhteistyötahoille verkkokurssi avataan vuoden 2021 alussa ja siitä tiedotetaan myöhemmin. Yhteyshenkilönä toimii hanketyöntekijä Olli Pelttari.

Hankkeen palautekysely käynnissä

Annathan palautetta toiminnastamme 15.1.2021 mennessä
Soiten toimijat ja yhteistyökumppanit: https://fi.research.net/r/enter-arviointi

Vastaaminen on luottamuksellista ja vastaukset käsitellään anonyymeinä. Vastaajia pyydetään linkistä avautuvalla kyselylomakkeella jättämään oma sähköpostiosoitteensa siksi, että vastaamatta jättäneitä voidaan aktivoida. Arvioinnin toteuttaa Mikko Kesä Oy ja kyselyn vastaukset tallentuvat sen kyselyjärjestelmään. Kyselyssä noudatetaan kansainvälisen mielipidetutkimusyhteisö ESOMARin tutkimuseettisiä periaatteita. Toivomme palautettasi!

Kokemusasiantuntija Kimmo Vasalampi aloittanut hankkeessa 

Kokemusasiantuntija Kimmo Vasalampi on aloittanut marraskuun lopussa työn hankkeessa. Kimmoon saa yhteyden muun hanketiimin kautta.

Hanke-esittely

Soite toteuttaa ENTER – Elämässä eteenpäin! -hanketta Keski-Pohjanmaan alueella 1.4.2019- 28.02.2022 välisenä aikana. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa riippuvuuksista toipuvien nuorten ja aikuisten keskipohjalaisten sosiaalista osallisuutta ja parantaa heidän toiminta- ja työkykyään niin, että heidän mahdollisuutensa edetä kohti opiskelu- ja työelämään valmentaviin palveluihin paranevat.

Keski-Pohjanmaalla, kuten muualla Suomessa, huumausaine-, sekakäyttö- ja peliriippuvaisten määrä kasvaa koko ajan. Alkoholiriippuvaisten määrä sen sijaan vähenee. Suurin osa huumausaineriippuvaisista ja sekakäyttäjistä on nuoria ja nuoria aikuisia, joilla riippuvuus vaikeuttaa merkittävästi yhteiskunnallista osallistumista ja mm. opiskelu- ja työmarkkinoilla toimimista. Tämän muutoksen myötä nuorten ja nuorten aikuisten osuus riippuvuusongelmaisista on kasvanut ja kasvaa edelleen. Soite haluaa kehittää palvelujärjestelmää aktiivisesti niin, että se tavoittaa ja vastaa nykyistä paremmin erilaisista riippuvuuksista kuntoutuvien tarpeisiin.

Hankkeen kohderyhmänä ovat 16-45-vuotiaat nuoret ja aikuiset, joilla on riippuvuusongelma ja merkittävä syrjäytymisen uhka tai he ovat jo hyvin pitkälle syrjäytyneet yhteiskunnan eri areenoilta. Useilla heistä on opiskelu keskeytynyt ja he ovat työelämän ulkopuolella. He kiinnittyvät huonosti nykyiseen palvelutarjontaan ja tarvitsevat yksilöllistä tukea ja räätälöityjä sosiaali-, terveys ja muita palveluja.

ENTER-hankkeessa kehitetään ja otetaan käyttöön kohderyhmää tavoittava matalan kynnyksen jalkautuva toimintamalli. Lisäksi hankkeessa kehitetään myös julkisten palvelujen ja hankkeessa kanssa yhteistyössä toimivien yhteisöjen monitoimijaista yhteistyötä ja osaamista toimia hankkeen kohderyhmän kanssa. Hankkeen aikana myös vahvistetaan vertais- ja kokemusasiantuntijatoimijoiden roolia Soiten toiminnassa ja laaditaan sille toimintamalli.

Hankkeella on laaja yhteistyöverkosto, mm. Keski-Pohjanmaan kuntien etsivä nuorisotyö, muita julkisia palveluja tuottavia tahoja, eri seurakuntia, erilaisia yhteisöjä ja järjestöjä sekä muita hankkeita. Hankkeen aikana on mahdollista tulla mukaan lisää yhteistyökumppaneita, mikäli se on tarkoituksenmukaista.

ENTER-hanke on saanut ESR-rahoituksen Suomen Rakennerahasto-ohjelmasta.

Yhteystiedot

sähköpostit ovat muotoa:
etunimi.sukunimi(at)soite.fi


Hankejohtaja
Tuija Tuorila
puh. 040 804 3391

Hankesihteeri
Marjo Andtbacka
puh. 040 806 5107

Hanketyöntekijä
Sirpa Kiiskilä
puh. 040 804 2092

Hanketyöntekijä
Olli Pelttari
puh. 040 804 2091

Hanketyöntekijä
Minnamari Päivärinta
puh. 040 804 2246

Kokemusasiantuntija
Kimmo Vasalampi