Soite ➔ Hallinto ja päätöksenteko ➔

Ruotsinkielinen jaosto

Soiten hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä viestinnässä on otettava eri kieliryhmien tarpeet tasapuolisesti huomioon. Ruotsinkielisten palveluiden järjestämisen turvaamista varten kuntayhtymässä toimii valtuuston valitsema ruotsinkielinen jaosto. Jaoston esittelijänä toimii osallisuus- ja asiakkuuspäällikkö Jussi Salminen kehittämisyksiköstä.

Ruotsinkielen jaoston tehtävänä on kehittää ja yhteen sovittaa ruotsinkielisen väestön sosiaali- ja terveyspalveluita ja erikoissairaanhoitoa sekä ruotsin kielellä annettavaa terveydenhuoltohenkilöstön koulutusta sekä antaa lausuntoja ja ehdotuksia hallitukselle.

Lisäksi jaosto valvoo, että eri toimipisteissä on riittävä ruotsinkielentaito, antaa lausuntoja kielipalveluja koskevista valituksista ja varmistaa, että kuntayhtymän virallinen tiedotus toteutuu tasavertaisesti molemmilla kotimaisilla kielillä. Jaosto valmistelee kieliohjelman ja seurantaraportin kielellisten oikeuksien toteutumisesta valtuuston hyväksyttäväksi valtuustokausittain.


Jaosto kokoontuu muutaman kerran vuodessa.

Kokoonpano 2017-2021

Jäsen (Varajäsen)

Hans Snellman, Kokkola, puh.joht. (Christer Sourander, Kokkola)

Jesper Sundström, Kokkola, vpj (Maria Södergård-Sundell, Kokkola)
Susanne Hongell, Kruunupyy (Liane Byggmästar, Kruunupyy)
Tapani Myllymäki, Kruunupyy (Anne-Maria Hästbacka, Kruunupyy)
Carita Söderbacka, Kruunupyy (Ulla-Maria Åstrand, Kruunupyy)
Teija Muuraiskangas, Kokkola (Johan Candelin, Kokkola)
Max Björskog, Kokkola (Pekka Nokso-Koivisto, Kokkola)

Kunnan edustaja: Marcus Suojoki, Pietarsaari