Terveyspalvelut ➔ Kuntoutuspalvelut ➔

Kuntoutuspalvelut

”Omanlainen elämä – oikealla hetkellä sopivasti tukien”

Tuotamme laadukasta ja ammattitaitoista diagnostiikkaa sekä terveyttä, työ- ja toimintakykyä parantavia ja omatoimisuuteen ohjaavia kuntoutuspalveluja yhdenmukaisin periaattein.

Kuntoutuminen rakentuu asiakkaan voimavaroihin ja on suunnitelmallista, asiakkaalle tärkeisiin tavoitteisiin pyrkivää toimintaa. 

Kuntoutuspalveluiden maksut perustuvat lainsäädäntöön. Maksuttomia palveluita ovat:

  • alle 18-vuotiaiden kuntoutuspalvelut
  • arviointi- ja ohjauskäynnit
  • ryhmäkäynnit
  • veteraanikuntoutus.

Kuntoutuspalvelun saatavuus

Yksilölliset kuntoutuspalvelut perustuvat tarpeeseen, Soiten ammattilaisen tekemään arvioon ja kuntoutumissuunnitelmaan. Yhteiset saatavuusperusteet terapioille ohjaavat kuntoutuksen suunnittelua ja päätöksentekoa.
 
Laitoskuntoutusjaksojen ostoista tekee päätöksen kuntoutusylilääkäri, avoterapiajaksoista (osto- sekä oma palvelu) tehdään yksilöllisiä päätöksiä moniammatillisissa työryhmissä:

  • Lasten ja nuorten kuntoutustyöryhmään osallistuvat kuntoutusylilääkäri, neuvolalääkäri, lasten ja nuorten poliklinikan lääkäri ja sairaanhoitaja, kuntoutusohjaaja, fysio-, toiminta- ja puheterapeutti, kuntoutussihteeri ja kuntoutuksen vastuualuejohtaja
  • Työikäisten ja ikääntyneiden kuntoutustyöryhmään osallistuvat kuntoutusylilääkäri, yleislääketieteen erikoislääkäri, kuntoutussihteeri ja vastuualuejohtajat

Asiakkaalla on oikeus kieltää asian käsittely työryhmässä, jolloin päätöksen tekee vastuualuejohtaja hoitavan lääkärin suosituksesta.Yhteystiedot

Kanslia
Keski-Pohjanmaan keskussairaala

Osastonsihteerit
puh. 040 653 4254
ma-pe klo 9-11 ja 12-14


Kanslia
Kokkolan pääterveysasema

Aikuisten / työikäisten kuntoutus ja ikääntyneiden kuntoutus
puh. 040 806 5599
ma-to klo 8.00-15.30 ja pe 8-14


Lasten kuntoutus
puh. 040 489 2043
ma-to klo 8.00-15.30 ja pe 8-14


Apulaisosastonhoitaja
Ulla-Maija Jokela
puh. 040 653 4350

Kuntoutussuunnittelija
Marja-Leena Mattila
puh. 040 653 4423

Osastonhoitaja
Jari Peräneva
puh. 040 653 4461

Vastuualuejohtaja, ikääntyneiden kuntoutus
Anu Riutta-Huopana
puh. 040 806 8417

Vastuualuejohtaja, lasten ja nuorten kuntoutus
Jouni Kauppinen
puh. 044 730 7635

Vastuualuejohtaja, aikuisten / työikäisten kuntoutus, fysiatria ja kroonisen kivun hoito ja kuntoutus, apuvälinekeskus
puh. 040 804 5103

Kuntoutuksen ylilääkäri, palvelualuejohtaja
Katja Tuliniemi ja
fysiatrian ylilääkäri
Katri Koivisto
puh. 040 653 4254 (osastonsihteeri)