Terveyspalvelut ➔ Kuntoutuspalvelut ➔

Kuntoutuspalvelut

”Omanlainen elämä – oikealla hetkellä sopivasti tukien”

Tuotamme laadukasta ja ammattitaitoista diagnostiikkaa sekä terveyttä, työ- ja toimintakykyä parantavia ja omatoimisuuteen ohjaavia kuntoutuspalveluja yhdenmukaisin periaattein.

Kuntoutuminen rakentuu asiakkaan voimavaroihin ja on suunnitelmallista, asiakkaalle tärkeisiin tavoitteisiin pyrkivää toimintaa. 

Kuntoutuspalveluiden maksut perustuvat lainsäädäntöön. Maksuttomia palveluita ovat:

  • alle 18-vuotiaiden kuntoutuspalvelut
  • arviointi- ja ohjauskäynnit
  • ryhmäkäynnit
  • veteraanikuntoutus.

Kuntoutuspalvelun saatavuus

Yksilölliset kuntoutuspalvelut perustuvat tarpeeseen, Soiten ammattilaisen tekemään arvioon ja kuntoutumissuunnitelmaan. Yhteiset saatavuusperusteet terapioille ohjaavat kuntoutuksen suunnittelua ja päätöksentekoa.
 
Laitoskuntoutusjaksojen ostoista tekee päätöksen kuntoutusylilääkäri, avoterapiajaksoista (osto- sekä oma palvelu) tehdään yksilöllisiä päätöksiä moniammatillisissa työryhmissä:

  • Lasten ja nuorten kuntoutustyöryhmään osallistuvat kuntoutusylilääkäri, neuvolalääkäri, lasten ja nuorten poliklinikan lääkäri ja sairaanhoitaja, kuntoutusohjaaja, fysio-, toiminta- ja puheterapeutti, kuntoutussihteeri ja kuntoutuksen vastuualuejohtaja
  • Työikäisten ja ikääntyneiden kuntoutustyöryhmään osallistuvat kuntoutusylilääkäri, yleislääketieteen erikoislääkäri, kuntoutussihteeri ja vastuualuejohtajat

Asiakkaalla on oikeus kieltää asian käsittely työryhmässä, jolloin päätöksen tekee vastuualuejohtaja hoitavan lääkärin suosituksesta.Yhteystiedot

Kanslia
Osastonsihteerit
puh. 040 653 4254


Apulaisosastonhoitaja
Ulla-Maija Jokela
puh. 040 653 4350

Kuntoutussuunnittelija
Marja-Leena Mattila
puh. 040 653 4423

Osastonhoitaja
Jari Peräneva
puh. 040 653 4461

Vastuualuejohtaja, ikääntyneiden kuntoutus
Anu Riutta-Huopana
puh. 040 806 8417

Vastuualuejohtaja, lasten ja nuorten kuntoutus
Jouni Kauppinen
puh. 044 730 7635

Vastuualuejohtaja, aikuisten / työikäisten kuntoutus, fysiatria ja kroonisen kivun hoito ja kuntoutus, apuvälinekeskus
puh. 040 804 5103

Ylilääkäri, palvelualuejohtaja
Katja Tuliniemi
puh. 040 653 4254 (osastonsihteeri)