Soite ➔ Hallinto ja päätöksenteko ➔

Hallitus

Hallituksen tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhtymän toimintaa määrättyjen strategioiden mukaisesti.

Hallitus vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon palveluiden saatavuudesta ja palvelutuotannon koordinoinnista sekä toimintaa ohjaavista periaatteista. Hallitus laatii toimintasuunnitelma- ja talousarvioehdotukset.


Soiten hallituksen kokoonpano 2017-2021

Jäsen (Varajäsen):

Veikko Laitila, pj, Kokkola (Riitta Rahkola, Kokkola)

Pekka Nurmi, I vpj, Kokkola, (Max Björkskog, Kokkola)

Tomi Kivelä, II vpj, Kokkola (Jari Mäkelä, Veteli)

Anneli Palosaari, Kokkola (Paula Pensaari, Kokkola)

Anja Törmä, Kannus (Piia Rautiola, Kannus)

Antti Hietaniemi, Perho (Esa Kalliokoski, Perho)

Tuija Leivo-Rintakorpi, Veteli (Erkki Lassila, Veteli)

Marjo Salmi, Kokkola (Emilia Teerikangas, Kokkola)

Mauri Lahti, Kokkola (Markku Luomala, Kaustinen)

Jaana Kallio, Kokkola (Hanna-Lea Ahlskog, Kokkola)

Mats Brandt, Kokkola (Hans Snellman, Kokkola)


Kuntien edustajat:

Halsua: Timo Pärkkä, Kaustinen: Kaj-Eerik Känsälä, Kruunupyy: Bengt-Johan Skullbacka, Toholampi: Jukka Lintilä, Lestijärvi: Sirpa Parkkila, Reisjärvi: Jyrki Halonen
 

Hallituksen kokousten ajankohdat 2021:


Ma 27.09.2021 klo 09.00

Ma 25.10.2021 klo 09.00

Ma 08.11.2021 klo 09.00

Ma 22.11.2021 klo 09.00

Ma 13.12.2021 klo 09.00 Esityslistat ja pöytäkirjat

Soiten toimielimien pöytäkirjat ja 
esityslistat löytyvät Dynasty-järjestelmästä:

Pöytäkirjat ja esityslistat 1.4.2021 alkaen

Hallitusten jäsenten yhteystiedot

veikko.laitila(at)kokkola.fi

tomi.kivela(at)kokkola.fi

mats.brandt(at)kokkola.fi

kalliojaanamaarit(at)gmail.com

mauri.lahti(at)kotinet.com

anneli.palosaari(at)kokkola.fi

marjo.salmi(at)edu.kokkola.fi

a.torma(at)outlook.com

timo.parkka(at)halsua.fi

bj.skullbacka(at)agrolink.fi

kai-eerik.kansala(at)kaustinen.fi

Varajäsenet:

erkki.lassila(at)veteli.fi

jari.makela63(at)gmail.com


Valtuuston pj:t:

sari.innanen(at)kokkola.fi

teerikangas.kristiina(at)gmail.com

petersvartsjo(at)gmail.com