Soite ➔ Hallinto ja päätöksenteko ➔

Johtoryhmä

Johtoryhmän tehtävänä on toimia yhteistyöelimenä kuntayhtymän johtamisessa sekä toiminnan ja talouden suunnittelussa, kehittämisessä ja seurannassa.


Soiten johtoryhmä 2019-

Korkiakoski-Västi Minna,  toimitusjohtaja (pj)

Dabnell Pirjo, johtajaylilääkäri

Kurikkala Piia, vs johtajaylihoitaja
Oikarinen-Nybacka Tarja, sosiaalijohtaja
Heikkilä Eija-Liisa, henkilöstöjohtaja, tukipalvelujen vs toimialuejohtaja
Rajaniemi Tuula, terveyden ja sairaanhoidon toimialuejohtaja
Juola Maija, hoidon ja hoivan toimialuejohtaja
Blanco-Sequeiros Andreas, perheiden palveluiden toimialuejohtaja
Witick Tanja, kehitysvammahuollon ja vammaispalveluiden toimialuejohtaja
Koskinen Tommi, vt talousjohtaja
Päivi Maunula, henkilöstön edustaja

Miia Hyytinen-Oinas, henkilöstön edustaja

Seppelin-Kivelä Satu, henkilöstön edustaja

Salminen Jussi, kehittämisjohtaja

Harjunpää Anne, hallintolakimies

Kivelä Mika, tietohallintojohtaja 

Melender-Lågland Suvi, viestintäpäällikkö (kokouksen sihteeri)