Terveyspalvelut ➔ Poliklinikat ja toimenpideyksiköt ➔

Kehityspoliklinikka

Työ painottuu kehitysvammaisten lasten ja nuorten kanssa tehtävään kuntoutuksen suunnitteluun ja seurantaan, varhaiskuntoutukseen ja perheen tukemiseen. Työn pitkäjänteisenä tavoitteena on mahdollisimman omatoiminen ja omiin valintoihin perustuva aikuisuus. Toisena painopisteenä on eri-ikäisten kehitysvammaisten käyttäytymisen ongelmissa ja kriiseissä auttaminen.

Aikuisten (yli 25-vuotiaiden) erityishuoltoon kuuluvista  kehitysvammaisten palveluista huolehtii ensisijaisesti vammaispalveluihin kuuluvat peruspalvelut. Kehityspoliklinikan palvelut järjestetään tarvittaessa vammaispalvelun sosiaalityöntekijän yhteydenoton perusteella ja jatkosuunnitelmasta erikseen sovittaessa. Lisätietoja asiasta saa palvelualuejohtajilta. 

Yleiset sosiaali- ja terveyspalvelut ovat ensisijaisia.


Palvelut

  • yksilölliset toimintatasoarviot ja perheiden palvelutarpeiden kartoitus
  • kuntoutussuunnitelmien laatiminen yhdessä asiakkaan, hänen omaistensa ja muiden yhteistyötahojen kanssa
  • verkostotyö
  • varhaiskuntoutus, VAKU-tiimi
  • kuntoutuksen ohjaus ja seuranta
  • kehitysvammaisuuteen liittyvissä ongelmatilanteissa auttaminen
  • tarvittaviin palveluihin ohjaaminen
  • alueellinen koulutus ja tiedottaminen
  • työnohjaus ja konsultaatiopalvelut



Yhteystiedot

Käyntiosoite:

Mariankatu 16 A
67200 Kokkola
Puh. 040 653 4521

Osastonsihteeri
Puh. 040 653 4521

Palvelualuejohtaja   
Veronica Joskitt
Puh.  050 555 0706

Sosiaalityöntekijä
Puh. 040 653 4493

Ylilääkäri
Seija Raudasoja