Soite ➔ Hallinto ja päätöksenteko ➔

Keskushallinto

Hallituksen alainen keskushallinto hoitaa keskitetyt hallintotehtävät ja kuntayhtymän johtamisen. Keskushallinnon tehtävänä on huolehtia:

  • hallituksen ja valtuuston käsiteltävien asioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöön panosta
  • säännösten, määräysten, sääntöjen ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisista hallinnon ja toiminnan edellytyksistä
  • koulutus-, kehittämis- ja tutkimustoiminnan järjestämisestä ja yhteensovittamisesta. 

Keskushallintoon kuuluvat johtavina viranhaltijoina:


  • toimitusjohtaja
  • johtajaylilääkäri
  • johtajaylihoitaja
  • sosiaalijohtaja
  • talousjohtaja
  • henkilöstöjohtaja


Keskushallintoa johtaa toimitusjohtaja.

Toimitusjohtaja
Minna Korkiakoski-Västi
puh. 044 723 2330Johtajaylilääkäri
Pirjo Dabnell
puh. 040 653 4005Johtajaylihoitaja
Pirjo-Liisa Hautala-Jylhä
puh. 044 723 2350
sijaisena Piia Kurikkala 1.9.-31.12.2019 puh. 040 804 2984
Sosiaalijohtaja
Tarja Oikarinen-Nybacka
puh. 040 804 2980
Henkilöstöjohtaja
Eija-Liisa Heikkilä
puh. 044 723 2399

Johdon sihteerit

Sähköpostit muotoa:
etunimi.sukunimi(at)soite.fi

Tanja Rauma
Johdon sihteeri
puh.  040 653 4478

Satu Biskop
Johdon sihteeri
puh. 040 652 4578

Piia Andersson
Johdon sihteeri
puh. 040 806 5085