Terveyspalvelut ➔ Kotiin tarjottavat palvelut ➔

Tehostettu kotikuntoutuminen

Kotihoidon kuntoutumisyksikkö tarjoaa asiakkaan tarpeista lähtevää kuntoutusta asiakkaan kotona. Kotona kuntoutuminen on yksi vaihtoehto terveyskeskuksessa tapahtuvalle kuntoutukselle. Toiminta on tarkoitettu asiakkaille, joilla on tarve kuntoutumiseen.

Asiakkaaksi tullaan lääkärin lähetteellä esim. keskussairaalasta, terveyskeskuksesta tai kotihoidon toiselta alueelta voidaan siirtää asiakas kuntoutumisjaksolle, kun hänen toimintakykynsä on jostain syystä heikentynyt. Kuntoutumisjaksoa voi tiedustella palveluesimieheltä.

Kuntoutumisjakso on aikarajoitteinen 1-4 viikkoa. Palvelusta vastaa moniammatillinen tiimi, johon kuuluvat lääkäri, sairaanhoitajia, lähi- ja perushoitajia, fysioterapeutti ja toimintaterapeutti.

Palveluiden sisältö:

  • Kuntoutumisyksikön oma lääkäri vastaa lääketieteellisestä hoitosuunnitelmasta, tekee asiakkaan luokse kotikäynnin ja yksikön työntekijöillä on päivittäinen konsultaatiomahdollisuus
  • Tarvittavien laboratorionäytteiden otto, haavanhoito, lääkehoito mm. sisältäen iv-antibioottihoidon, katetrien/dreenien hoito, avanteiden hoito
  • Kuntoutuksessa huomioidaan asiakkaan ja omaisten neuvonta ja ohjaus
  • Kuntoutusta toteutetaan päivittäin aamu- ja iltavuoroissa
  • Käytössä tarvittaessa muistitesti (MMSE), ravitsemustilan arvionti (MNA), fyysisen toimintakyvyn testit
  • Tarvittaessa asiakkaalle järjestetään yksilöllisesti tukipalveluita
  • Jatkohoito kuntoutusjakson jälkeen suunnitellaan yksilöllisesti


Asiakasmaksun määräytyminen

Kotihoidon kuntoutumisyksikön hoitopäivämaksu määräytyy kotihoidon maksujen mukaisesti. Lääkärin kotikäynnin maksu on 19,10€/käynti.

Yhteystiedot

Palveluesimies
Anne Tunkkari
puh. 040 806 5708