Sähköinen lääkemääräys

Sähköinen lääkemääräys eli eResepti on pakollinen koko Suomessa 1.1.2017. Sähköinen lääkemääräys tallennetaan keskitettyyn tietokantaan, jota kutsutaan Reseptikeskukseksi. Häiriö- ja poikkeustapauksissa lääkemääräys voidaan laatia kirjallisesti tai puhelimitse, jolloin apteekki kirjaa lääkemääräyksen reseptikeskukseen sähköiseksi lääkemääräykseksi.

Vastaanotolla potilas saa lääkäriltä paperisen potilasohjeen, johon on kirjattu hänelle määrätyt lääkkeet ja menettelyt lääkkeiden noutamisesta. Lääkkeen saa apteekista Kela-korttia tai potilasohjetta näyttämällä. Lääkkeen voi noutaa mistä tahansa apteekista Suomessa.

Lääkkeen voi tarvittaessa noutaa apteekista joku muu henkilö potilaan puolesta. Puolesta asioivalla on oltava joko potilasohje tai potilaan Kela-kortti, jolla hän osoittaa oikeuden lääkkeen hankkimiseen.

Potilaan sähköiset lääkemääräykset tarkistetaan tarvittaessa Reseptikeskuksesta. Tietoja voivat katsoa terveydenhuollossa ainoastaan potilasta hoitavat lääkärit ja sairaanhoitajat potilaan suostumuksella. Suostumuksen voi antaa potilaan puolesta myös huoltaja tai muu laillinen edustaja. Potilas voi myös kieltää haluamiensa yksittäisten lääkemääräysten luovuttamisen. Poikkeuksena ovat pääasiassa keskushermostoon vaikuttavat lääkereseptit ja huumausainereseptit joiden näkymistä lääkkeitä määräävälle lääkärille ei voi kieltää.

Sähköisen lääkemääräyksen uusiminen

Sähköisen lääkemääräyksen voi uusia Omakanta-verkkopalvelussa, omassa perusterveydenhuollon yksikössä tai apteekissa. Apteekit välittävät uusimispyynnöt terveydenhuoltoon ja saattavat periä maksun pyynnön uusimispyynnön välittämisestä.

Keski-Pohjanmaan keskussairaala tai yhteispäivystys ei ota vastaan apteekin tai Omakannan välittämiä uusimispyyntöjä. Mikäli erikoislääkärin määräämät erityislääkkeet loppuvat ennen seuraavaa kontrollikäyntiä, voidaan sähköinen resepti uudistaa ottamalla yhteyttä siihen erikoissairaanhoidon yksikköön, josta lääke oli määrätty.

Tiedon sähköisen reseptin uusimisesta voi saada tekstiviestillä matkapuhelimeen, mikäli potilas on ilmoittanut matkapuhelinnumeronsa terveydenhuollolle tai apteekkiin. Uusittuja reseptejä ja yhteenvetoa sähköisistä resepteistä voi tarkastella Internetissä kirjautumalla sisään Omakanta-verkkopalveluun. Tiedon saa myös apteekista sekä terveydenhuollon toimipisteistä.Lisätietoja

Alueellinen eResepti-esite (pdf)

How to Use Electronic Prescriptions (pdf)Lisätietoja eReseptistä löytyy Kansallisen Terveysarkiston (KanTa) sivuilta www.kanta.fi.