Terveyspalvelut ➔ Terveystarkastukset ➔

Kutsuntatarkastukset

Kutsuntaikäisen nuoren tulee käydä ennakkoterveystarkastuksessa ennen syksyllä järjestettäviä kutsuntoja. Tarkastus on maksuton. Ajanvarauksen voi tehdä sen jälkeen, kun olet saanut saanut kutsuntakirjeen.

Nuorison terveystodistus ei vapauta ennakkoterveystarkastuksesta. Jos sinulla on erikoislääkärintodistus, ota se mukaan ennakkoterveystarkastukseen ja kutsuntaan.
Ennakkoterveystarkastuksen tarkoitus on määrittää kutsunnanalaisen palveluskelpoisuusluokka sekä tunnistaa ja huomioida terveydentilaan liittyvät mahdolliset riskitekijät. Tarkastus on kaksiosainen: tarkastuksen tekevät sekä hoitaja ja lääkäri. Tarkastukseen on varattu aikaa yhteensä noin 40 minuuttia.

Kutsuntojen ennakkoterveystarkastukset tehdään opiskelijoille lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa.

Jos opiskelet alla olevan listan oppilaitoksessa, saat ajan suoraan oppilaitoksen terveydenhoitajalta:

 • Keski-Pohjanmaan ammattiopiston toimipaikat (Kokkolassa kampushalli ja Terveystien toimipaikka).
 • Donnerskan, Kiviniityn, Länsipuisto ja Kannuksen lukiot
 • Halsuan, Kaustisen, Perhon ja Vetelin oppilaitokset ja Keski-Pohjanmaan ammattiopiston toimipaikat
Jos, et opiskele edellä mainituissa oppilaitoksissa, varaa itse aika:
 • Kokkolan kutsuntatarkastusaikoja numerosta 040 489 2012 klo 9-15 välisenä aikana
 • Kannuksen, Lestijärven ja Toholammin kutsuntatarkastusaikoja numerosta 040 804 2000
 • Halsuan, Kaustisen, Vetelin kutsuntarkastusaikoja numerosta 040 804 5000
 • Perhon kutsuntatarkastusaikoja numerosta 040 804 3000
 • Kruunupyyn alueen kutsuntarkastusaikoja numerosta 040 806 5700, 040 806 5900 tai 040 806 5701


Mahdolllinen ajan peruutus tulee tehdä viimeistään tarkastusta edeltävänä päivänä. Käyttämättömästä ja peruuttamattomasta lääkärin ajasta veloitetaan 50,80 euroa.


Muista ottaa mukaasi tarkastukseen:

 • Kutsukirjeessä saamasi puolustusvoimien lomake ”kyselylomake palvelusta ja terveydentilan tutkimista varten” täytettynä
 • Henkilötodistus
 • Mahdolliset terveydentilaasi koskevat asiakirjat kuten erikoissairaanhoidon ja yksityisen lääkäriaseman kertomus- ja tutkimusyhteenvedot yms.
 • Jos käytät silmälaseja/ piilolinssejä, varauduthan siihen, että näkö tarkastetaan sekä laseilla/ piilolinsseillä että ilman laseja /piilolinssejä. Huomioithan, että sinun on oltava ilman piilolinssejä 3-4 tuntia ennen näöntarkastusta.


Yhteystiedot

Kokkolan terveyskeskus
Mariankatu 28, 67200 Kokkola

Vs. osastonhoitaja
Anu Vähärautio
puh. 040 806 5791

Ajanvaraus ennakko-terveystarkastukseen

Jos opiskelet alla olevan listan oppilaitoksessa, saat ajan suoraan oppilaitoksen terveydenhoitajalta:

 • Keski-Pohjanmaan ammattiopiston toimipaikat (Kokkolassa kampushalli ja Terveystien toimipaikka).
 • Donnerskan, Kiviniityn, Länsipuisto ja Kannuksen lukiot
 • Halsuan, Kaustisen, Perhon ja Vetelin oppilaitokset ja Keski-Pohjanmaan ammattiopiston toimipaikat
Jos, et opiskele edellä mainituissa oppilaitoksissa, varaa itse aika:
 • Kokkolan kutsuntatarkastusaikoja numerosta 040 489 2012 klo 9-15 välisenä aikana
 • Kannuksen, Lestijärven ja Toholammin kutsuntatarkastusaikoja numerosta 040 804 2000
 • Halsuan, Kaustisen, Vetelin kutsuntarkastusaikoja numerosta 040 804 5000
 • Perhon kutsuntatarkastusaikoja numerosta 040 804 3000
 • Kruunupyyn alueen kutsuntarkastusaikoja numerosta 040 806 5700, 040 806 5900 tai 040 806 5701