Soite ➔ Laatu ja prosessit

Laatu ja palaute

Monimuotoisessa toimintaympäristössä kokonaisuuksien hallintaan tarvitaan toimivat hoito- ja kuntoutusprosessit, niiden kuvaus ja laadun valvonta.

Potilas- ja asiakasturvallisuuden sekä kilpailukyvyn varmistamiseksi Soitessa on käytössä sertifioitu sosiaali- ja terveydenhuollon laatujärjestelmä SHQS. Lisäksi käytössä on nettipalautekanavat sekä palauteautomaatit Soiten yksiköissä.

Laatu- ja prosessityötä koordinoi Soiten kehittämisyksikkö.


Mitä auditoinnilla tarkoitetaan?

SHQS -laatuohjelmassa auditoinnilla (Organisational Audit) tarkoitetaan arvioinnin avulla käynnistyvää organisaation sisäistä kehittämisprosessia, jossa palvelujärjestelmän rakenne ja toimivuus tarkastetaan systemaattisesti ja samalla käynnistetään sisäinen laadunhallintaan tähtäävä kehittämistyö.

Menetelmässä arvioinnin suorittaa sekä organisaatio itse että ulkopuolinen auditointiryhmä. Organisaatiolla on mahdollisuus saada auditoinnin perusteella laaduntunnustus, mikäli se täyttää laaduntunnustuksen välttämättömät edellytykset.

Viimeisin laaduntunnustus myönnettiin 16.3.2018 ja on se on voimassa 15.3.2021 saakka.


Yhteystiedot

Laatupäällikkö
Sari Timonen
puh. 044 723 2307