Soite ➔ Laatu ja prosessit

Laatuohjelma 

Kuntayhtymän laadun kehittämistyö käynnistyi vuonna 1997. Meillä on käytössä sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelma, Social and Health Quality Service (SHQS), joka pohjautuu kansainväliseen akkreditointimenettelyyn. Aikaisemmin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän laadun kehittämisohjelma, auditointi ja laaduntunnustus (King's Fund) menetelmänä tunnettua laatuohjelmaa ylläpidetään ja kehitetään jatkuvasti noudattaen kansainvälisen ISQua:n (International Society for Quality in Health Care) periaatteita. SHQS -menetelmässä käytettävä arviointikriteeristö on kehitetty vastaamaan suomalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden arviointitarvetta. Siinä on huomioitu suomalainen lainsäädäntö, valtakunnalliset suositukset sekä hyvä hoito- ja palvelukäytäntö.


Mitä auditoinnilla tarkoitetaan?

SHQS -laatuohjelmassa auditoinnilla (Organisational Audit) tarkoitetaan arvioinnin avulla käynnistyvää organisaation sisäistä kehittämisprosessia, jossa palvelujärjestelmän rakenne ja toimivuus tarkastetaan systemaattisesti ja samalla käynnistetään sisäinen laadunhallintaan tähtäävä kehittämistyö.

Menetelmässä arvioinnin suorittaa sekä organisaatio itse että ulkopuolinen auditointiryhmä. Organisaatiolla on mahdollisuus saada auditoinnin perusteella laaduntunnustus, mikäli se täyttää laaduntunnustuksen välttämättömät edellytykset.

Viimeisin laaduntunnustus myönnettiin 16.3.2018 ja on se on voimassa 15.3.2021 saakka.