Terveyspalvelut ➔ Neuvolat ➔

Lastenneuvolan sähköinen ajanvaraus

Soiten alueen lastenneuvoloissa on käytössä sähköinen ajanvaraus. Sähköisesti varataan ajat 2-6-vuotiaiden lasten määräaikaistarkastuksiin. Sähköisesti ajan varaaminen on mahdollista 2 kk ennen ja 2 kk jälkeen lapsen syntymäkuukauden.

2-vuotiaan tarkastukseen varataan 60 minuutin neuvola-aika. 
3-6-vuotiaiden tarkastukseen varataan 90 minuutin neuvola-aika.

4-vuotiaan tarkastus on laaja terveystarkastus, johon sisältyy terveydenhoitajan tekemän tarkastuksen lisäksi neuvolalääkärin tarkastus. Lääkärikäynnille ajan antaa terveydenhoitaja neuvolakäynnin yhteydessä.

4 -vuotiaan laajaan tarkastukseen pyydämme vanhempia täyttämään ja ottamaan mukaan kotiin postitetun Voimaperheet -kaavakkeen, sekä pyytämään päivähoidosta  Tiedonsiirto_paivahoidosta_neuvolaan.pdf -kaavakkeen täytettynä. Molemmat vanhemmat myös täyttävät Audit-kyselyn (linkki sivustoon www.paihdelinkki.fi) ja tarvittaessa Nikotiiniriippuvuustestin ja Huumeidenkäyttötestin.

Kaikki neuvolaan varatut ajat on nähtävissä sähköisesti ja voit siirtää ja perua varaamiasi määräaikaistarkastusaikoja 24 tuntia ennen vastaanottoaikaa.


Siirry ajanvaraukseen


Puhelimitse voit varata ajan, kun:

  • palveluun kirjautumisessa on ongelmaa
  • jos sähköinen ajanvarausmahdollisuus on sulkeutunut
  • tarvitset pidennetyn vastaanottoajan
  • tarvitset palvelua muulla kuin suomen- tai ruotsinkielellä
  • asioit ensimmäistä kertaa Kokkolan neuvoloissa
  • et halua asioida sähköisesti


Lastenneuvolan ajanvaraus