Soiten koronaverkkosivu osoitteessa: korona.soite.fi
Sosiaalipalvelut ➔ Lastensuojelu ➔

Lastensuojelun avohuolto 

Avohuollon tukitoimien tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä sekä tukea ja vahvistaa vanhempien ja huoltajien kasvatuskykyä ja -mahdollisuuksia. Avohuollon tukitoimet ovat aina vapaaehtoisia ja perustuvat perheen kanssa tehtävään yhteistyöhön. Lastensuojeluasiakkuuden alkaessa lapselle nimetään oma sosiaalityöntekijä, joka koordinoi lapselle ja perheelle annettavia palveluita.

Avohuollon tukitoimia on järjestettävä viipymättä, kun lastensuojelun tarve on todettu. Avohuollon tukitoimet kirjataan lapselle laadittavaan asiakassuunnitelmaan. Lastensuojelun työskentelyssä noudatetaan lievimmän puuttumisen periaatetta.


Lastensuojelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia ovat:

  • taloudellinen tuki
  • tehostettu perhetyö
  • perhekuntoutus
  • lapsen sijoittaminen kodin ulkopuolelle


Lastensuojelun käsikirja/avohuolto
Yhteystiedot

KOKKOLA
Villan Perhekeskus
Kartanontie 4, 67600 Kokkola 
Puh. 040 806 5238, 040 806 5097
Faksi 06 835 2402 
Karttalinkki


KANNUS, TOHOLAMPI JA LESTIJÄRVI
Kannuksen sosiaalitoimisto
PL 42 (Asematie 1), 69100 Kannus
Johtava sosiaalityöntekijä
Puh. 040 804 2720
Sosiaalityöntekijä
Puh. 040 804 4720
Karttalinkki


HALSUA, KAUSTINEN, VETELI JA PERHO
Perhe- ja sosiaalikeskus Pajala
Pajalantie 1, 69600 Kaustinen
Puh. 040 804 5720, 040 804 5721
Karttalinkki