Terveyspalvelut ➔ Mielenterveyspalvelut ➔

Mielenterveyskuntoutujien asumis- ja tukipalvelut

Soite-alueen mielenterveyskuntoutujien asumis- ja tukipalvelut tarjoavat Siilinpesän avokuntoutusta Kokkolassa, vuokra-asumista Puolivälinkodissa sekä kotikuntoutusta.

Hakeutuminen palveluihin

Asumisen tai muun tuen tarpeessa oleva asiakas lähtee hakeutumaan palveluihin oman avohoitonsa kautta. Myös sairaalahoidossa olevan potilaan hakuprosessia hoitaa avohoito. Yhdessä avohoidon moniammatillisen hoitotiimin kanssa avun tarve määritellään. Tässä apuna käytetään mm. RAI-arviota. 

Palveluihin haetaan hakulomakkeella, joka sisältää kuntoutujan oman ja hoitavan tiimin arvion avun tarpeesta ja kuvauksen tämän hetkisistä palveluista. Hakulomake toimitetaan vastuualuejohtajalle.

Tieto tehdystä päätöksestä tulee asiakkaalle ja hänen avohoitonsa yhdyshenkilölle. Jos asiakas pääsee palvelun piiriin, hän jatkaa tutustumalla palveluun, paikkaan ja mahdollisella haastattelulla. Riittävällä tuen tarpeen ja oman motivaation selvityksellä pyritään tekemään asiakkaan kannalta sopivia ratkaisuja. 

Siilinpesän avokuntoutus

Siilinpesän avokuntoutus on palvelu, jonka tavoitteena on edistää asiakkaan toimintakykyä ja elämänlaatua. Lue lisää


Puolivälinkoti

Puolivälinkoti tarjoaa tuettua vuokra-asumista Toholammin keskustassa. Asukkailla on omat vuokrahuoneet ja käyttömahdollisuus yhteisiin tiloihin. Päiväaikaan paikalla on pääsääntöisesti työntekijä, joka auttaa arkitoimissa. Asukkaat käyvät syömässä lounaan samassa rakennuksessa sijaitsevassa ruokasalissa ja päivällinen haetaan yksikön yhteiseen keittiöön. Aamu- ja iltapalat sekä päiväkahvi laitetaan yhteisesti yhteisön keittiössä.

Puolivälinkodissa järjestetään päivätoimintaa, johon voi osallistua myös muualla asuvia henkilöitä. Ilta- ja yöaikaista apua kukin saa tarpeensa mukaan kotipalvelusta.


Palveluseteli

Palveluseteli on Soitelle yksi tapa järjestää sosiaalilain mukaisia asumispalveluja mielenterveyskuntoutujille. Palveluseteliä voivat käyttää asiakkaat, jotka täyttävät asumispalvelujen myöntämiskriteerit ja joilla on kyky ja mahdollisuus käyttää palveluseteliä.

Palvelusetelillä asiakas voi hankkia asumispalveluja niin, että hän itse valitsee palveluntuottajan omien tarpeidensa ja mieltymystensä mukaisesti Soiten hyväksymistä palveluntuottajista. Palvelusetelin myöntämällä Soite sitoutuu maksamaan palveluntuottajan tuottamat asumispalvelut.

Yhteystiedot

Vastuualuejohtaja
Lena Pietilä
puh. 044 780 9828

Sosiaalityöntekijä 

puh. 040 804 3683

Ohjaaja
Suvi Viitasalo
puh. 040 804 3679

Sosiaaliohjaaja
Heidi Heinonen
puh. 044 780 9468


Sosiaaliohjaaja
Riikka Simpanen
puh. 040 804 3297


Sosiaaliohjaaja
Niina Ojala
puh. 040 804 3298

Sairaanhoitaja
Eija Korkia-Aho
puh. 044 780 9657


Yksiköt:

Siilinpesän avokuntoutus, Kokkola
Lena Pietilä
palveluesimies
puh. 044 780 9828
 
Puolivälinkoti, Toholampi
Hoitajat
puh. 040 804 4464


Hakemukset mielenterveyskuntoutujien asumis- ja tukipalveluihin osoitteeseen:
 
Hakemus/
Lena Pietilä
Vastuualuejohtaja
Mielenterveyskuntoutujien asumis-
ja tukipalvelut
Soite
Mariankatu 16-20
67200 Kokkola

Lomakkeet

Soiten lomakkeet