Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluita käyttävät

Keski-Pohjanmaan toiminnallinen osakokonaisuus 1.5.2015 - 31.8.2017.
Hanke on Sosiaali- ja terveysministeriön Pohjois-Suomen alueen Kaste-hanke.

Hankkeen toiminnallisissa osioissa luodaan, kehitetään ja käyttöönotetaan asiakaslähtöisiä sosiaali- ja terveyspalveluita, työtapoja ja toimintamalleja paljon tukea tarvitseville ja paljon palveluita käyttäville asiakkaille.

Kehittämistyötä tehdään Kainuussa, Keski-Pohjanmaalla ja Länsi-Pohjassa seudullisesti/pilottikunnissa. Kaikkiin kuntapilotteihin liittyy kehittäjäasiakastoiminta. Hanketta hallinnoi Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä.

Keski-Pohjanmaan toiminnallisen osakokonaisuuden kokonaiskustannukset ovat hankkeen ajalta 171 000 euroa.


Millä keinoilla tavoitteita toteutetaan?

1. Paljon tukea tarvitseva asiakas keskiössä

Valmennetaan henkilöstöä asiakkaan kohtaamiseen ja uusien työmenetelmien käyttöönottoon. Kehitetään asiakasosallisuutta tukevia toimintatapoja ja monialaisia työmenetelmiä asiakaspalveluun.

Hankkeen kohderyhmä on työikäiset 18 - 64 -vuotiaat keskipohjalaiset, jota käyttävät useita sosiaali- ja terveyspalveluita.

Hankkeen aikana pilotoidaan sosiaali-, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteinen monipalvelusuunnitelma 20 asiakkaalle.

2. Alueiden toiminnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio

Kootaan ja esitellään olemassa olevien integroitujen sote-palvelujen hyviä käytäntöjä. Pilottien pohjalta luodaan uusia monialaisia palvelumalleja. Hyödynnetään vertaisoppimista Pohjois-Suomen muiden osakokonaisuuksien kesken.

Valmistellaan ja arvioidaan pilotointien pohjalta "yhden luukun" -periaatteella toimivaa monialaisen palvelukeskuksen toimintaa.

3. Tiedontuotannon hyödyntäminen kehittämisessä

Kerätään asiakastietojärjestelmistä tietoa paljon palveluita käyttävistä asiakkaista vuodelta 2014 ja hyödynnetään tätä tietoa tämän asiakasryhmän palvelujen kehittämisessä.

Yhteystiedot

Hanketyöntekijät
Anu Pippola
anu.pippola@soite.fi

Sari Kukkohovi
sari.kukkohovi@soite.fi