Siirry sisältöön

Ikäihmisten ja vammaisten perhehoito on kotoisan sekä turvallisen arjen mahdollistava hoivamuoto. Se mahdollistaa yhteisöllisyyteen, yhdessä tekemiseen ja kokemiseen rakentuvan hoivan ja huolenpidon.

Perhehoito voi olla jatkuvaa, osavuorokautista tai tilapäistä. Jatkuvassa perhehoidossa ikäihminen tai vammainen saa tarvitsemansa hoivan ja hoidon mahdollisesti vuosien ajan. Lyhytaikaista perhehoitoa voidaan käyttää omaishoitajan vapaan järjestelyissä tai kotona asumista tukevana vuorohoitona.

Minustako perhehoitaja?

Perhehoitajalta edellytetään soveltuvuutta tehtävään. Perhehoitaja voi olla yksinasuva tai parisuhteessa elävä. Se on koko perheen asia, joka vaatii kaikkien perheenjäsenten hyväksymisen.

Toimeksiantajana Soite vastaa perhehoidosta ja sen järjestämisestä. Soite tekee erittäin tiivistä ja monipuolista yhteistyötä perhehoitajan kanssa. Toimeksiantosopimuksessa sovitaan perhehoitajalle maksettavista palkkiosta ja kustannusten korvaamisesta, perhehoitajan oikeuksista ja velvollisuuksista sekä muista perhekotia ja perhehoitoa koskevista seikoista.

Perhehoidon palveluohjaaja vastaa mielellään asiaan liittyviin kysymyksiin.         

Hakemuksen perhehoitajaksi löydät Soiten Lomakkeet-sivuilta.

Ilmoittaudu mukaan syksyn valmennukseen

Soitessa järjestetään ikääntyneiden, vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien perhevalmennuksen yhteisvalmennus syksyllä 2023. Ilmoittaudu mukaan ottamalla yhteyttä toiminnasta vastaaviin Anne Wennmaniin ja Heidi Lindqvistiin, yhteystiedot alla.

Liitteet

Puhelinasiointi

Tietoa palvelusta

Perhehoito on tarkoitettu lastensuojelutoimien piirissä olevalle lapselle tai nuorelle, joka ei voi asua vanhempansa tai huoltajansa kanssa, tai ikäihmiselle, joka ei tuettunakaan voi asua itsenäisesti. Myös kehitysvammaiset henkilöt ja mielenterveyskuntoutujat voivat asua perhehoidossa. Perhehoito tapahtuu hoitajan tai hoidon tarvitsijan kotona tai ammatillisessa perhekodissa. Perhehoito voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista, osa-aikaista tai ympärivuorokautista. Perhehoidon tavoitteena on antaa mahdollisuus perheenomaiseen hoitoon ja läheisiin, pysyviin ihmissuhteisiin. Perhehoitajalla on oikeus vapaaseen. Perhehoidossa elävä lapsi tai nuori käy koulua tavalliseen tapaan. Perhehoidossa oleva kehitysvammainen henkilö tai mielenterveyskuntoutuja voi osallistua työ- tai päivätoimintaan ja esimerkiksi saada kuljetuspalveluita. Myös ikäihmiset ovat oikeutettuja kuljetuspalveluihin. Hoidettavia voi yhden hoitajan kodissa olla enintään neljä ja kahden hoitajan kodissa enintään kuusi perheen omat alle kouluikäiset lapset mukaan lukien. Hoitajaksi hyväksytään henkilö, joka koulutuksensa, kokemuksensa tai ominaisuuksiensa perusteella soveltuu tehtävään.

Toiminnasta vastaavat

Anne Wennman

Palveluohjaaja

Puhelin: +358 44 730 7927

Heidi Lindqvist

Vastuualuejohtaja / Palveluesimies

Puhelin: +358 40 806 5958