Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Perhehoitoa käytetään lastensuojelussa, jossa perhehoito on ensisijainen hoitomuoto kodin ulkopuolelle sijoitetulle lapselle ja nuorelle. Perhehoito voi olla tilapäistä tai pitkäaikaista. Lasten ja nuorten perhehoitajia kutsutaan tutummin sijaisvanhemmiksi.

Perhehoito tarjoaa:

  • mahdollisuuden kodinomaiseen hoitoon
  • perheen arkeen liittyviä ja kuntoutumista edistäviä ihmissuhteita
  • jokapäiväisiä kodin askareita
  • yksilöllistä hoitoa ja turvallisuutta.

Perhehoitajiksi haetaan yksinasuvia, pariskuntia ja perheitä. Perhehoitajan tulee olla valmiuksiltaan, kokemuksiltaan ja henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan perhehoitajaksi sopiva. Soite hyväksyy perhehoitajan ja -kodin. Soite myös vastaa perhehoitajien ennakkovalmennuksesta, valvonnasta, ohjauksesta, täydennyskoulutuksesta ja tuen järjestämisestä sekä hoitopalkkioista.

Perhehoitajan on käytävä Pride-valmennus ennen tehtävään ryhtymistä. Valmennus antaa perhehoitajalle ennakkovalmiudet hoitaa ja kasvattaa lapsia ja nuoria turvallisessa ja tasapainoisessa kasvuympäristössä. Lapsen sijoituksen aikana lapsen asioissa tehdään yhteistyötä lapsen läheis- ja viranomaisverkoston kanssa.

Puhelinasiointi

Toiminnasta vastaavat

Terhi Anttila

Sosiaaliohjaaja

Puhelin: +358 40 489 2079

Henna-Maria Kivelä

Johtava sosiaalityöntekijä

Puhelin: +358 40 804 3637

Vuokko Airaksinen

Sosiaalityöntekijä

Matkapuhelin: +358 40 804 2247