Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Hakeutuminen mielenterveyskuntoutujien sosiaalipalveluihin

Kun mielenterveysasiakkaan hoito ei ole riittävä vaan asiakas tarvitsee sosiaalista kuntoutusta tai sosiaalihuoltolain mukaista asumispalvelua, voi palveluita hakea mielenterveyskuntoutujien sosiaalipalveluista (mieku-tiimistä). Asumispalvelun tai sosiaalisen kuntoutuksen tarpeessa oleva asiakas hakeutuu palveluihin mahdollisen hoidosta vastaavan tahon kautta.

Palveluihin haetaan lomakkeella “Hakemus mielenterveyskuntoutujien sosiaalipalveluista”, joka sisältää kuntoutujan oman ja hoidosta vastaavan tahon arvion tuen tarpeesta ja kuvauksen tämänhetkisistä palveluista.

Hakulomake toimitetaan Soiten mielenterveyskuntoutujien sosiaalipalveluihin: Portti, Mariankatu 16-20, 67200 Kokkola.

Hakemuslomakkeen saavuttua asiakkaalle tehdään sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi. Palvelutarpeen arvioinnin avulla selvitetään yhdessä asiakkaan kanssa palvelun oikea-aikaisuutta, tarvetta sekä vaikuttavuutta. Haetusta palvelusta tehdään sosiaalihuoltolain mukainen päätös, joka postitetaan asiakkaalle.

Sosiaalisen kuntoutuksen palvelut

Mielenterveyskuntoutujien palveluna asiakkaille myönnetään sosiaalista kuntoutusta omana toimintana ja ostopalveluna. Näitä palveluja ovat:

 • sosiaalinen kuntoutus
 • päivätoiminta
 • työtoiminta
 • Green Care -toiminta
 • avotyötoiminta

Soite järjestää sosiaalista kuntoutusta omana palveluna nuorille aikuisille ja työikäisille.

Nuorten aikuisten mielenterveysasiakkaiden sosiaalinen kuntoutus

Nuorten aikuisten (18–25 vuotta) mielenterveysasiakkaiden sosiaalisen kuntoutuksen (ent. Siilinpesän avokuntoutus) tavoitteena on edistää asiakkaan toimintakykyä ja elämänlaatua, antaa tukea itsenäiseen asumiseen ja omasta terveydestä huolehtimiseen. Asiakasta tuetaan omien voimavarojen ja tavoitteiden löytämisessä sekä saavuttamisessa.

Nuorten aikuisten sosiaalinen kuntoutus on mielenterveysasiakkaan elämässä rinnalla kulkemista ennalta sovitun keston mukaan. Tapaamisia voi olla asiakkaan kotona tai muussa asiakkaan toimintaympäristössä tai sosiaalisen kuntoutuksen toimistolla. Tapaamisia on 1-3 kertaa viikossa. Yhteistyötä tehdään asiakkaan ympärillä olevan verkoston kanssa. Käytössä on tukiasunto Kokkolassa. Yhteisöllistä ryhmätoimintaa tarjotaan Kaustarinkadun toimitiloissa. Palvelu on asiakkaalle maksuton.

Sosiaalisen kuntoutuksen osa-alueet ovat:

 • itsestä ja kodista huolehtiminen
 • itsetuntemus ja vuorovaikutustaidot
 • talouden hoito
 • työ, opiskelu, harrastukset ja yhteiskunnallinen osallistuminen.

Työikäisten mielenterveyskuntoutujien sosiaalinen kuntoutus

Työikäisten (25–65 vuotta) mielenterveyskuntoutujien sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteena on edistää kuntoutujan toimintakykyä ja elämänlaatua, arjen hallintaa ja omien asioiden hoitamista sekä antaa tukea itsenäiseen asumiseen ja omasta terveydestä huolehtimiseen. Asiakasta tuetaan omien voimavarojen ja tavoitteiden löytämisessä sekä saavuttamisessa.

Työikäisten sosiaalinen kuntoutus perustuu asiakassuunnitelmassa yhdessä sovittuihin tavoitteisiin ja on määräaikaista. Sosiaalista kuntoutusta tehdään asiakkaan arjessa ja tapaamisia on viikoittain. Tapaamiset toteutetaan asiakkaan kotona tai muussa asiakkaan toimintaympäristössä tai sosiaalisen kuntoutuksen toimistolla. Yhteistyötä tehdään asiakkaan ympärillä olevan verkoston kanssa. Palvelu on asiakkaalle maksuton.

Sosiaalisen kuntoutuksen osa-alueet ovat:

 • itsestä ja kodista huolehtiminen
 • omien asioiden hoito
 • yhteistyö monialaisen verkoston kanssa
 • mielekäs arki, harrastukset ja yhteiskunnallinen osallistuminen.

Asumispalvelut

Asumispalvelut on tarkoitettu 18-65-vuotiaille mielenterveyskuntoutujille, joilla on psyykkisestä sairaudesta johtuvaa toimintakyvyn heikentymistä ja arjenhallinnan haasteita. Asumispalveluihin hakeudutaan kirjallisella tai suullisella hakemuksella. Hakemus käynnistää sosiaalihuoltolain mukaisen palvelutarpeen arvioinnin, jonka aikana arvioidaan, voisiko asumispalveluista olla hyötyä ja onko asiakas valmis sitoutumaan yhteistyöhön.

Asumispalvelut voivat olla tukiasumista, palveluasumista tai tehostettua palveluasumista. Asumispalvelut järjestetään ostopalveluita. Kotona asumista tukevat palvelut ovat ensisijaisia. Asiakasta tuetaankin ohjauksen ja neuvonnan keinoin kohti itsenäistä asumista. Asumispalvelut ovat asiakkaalle maksullisia.

Liitteet

Puhelinasiointi

Toiminnasta vastaavat

Lena Pietilä

Vastuualuejohtaja, Palveluesimies

Puhelin: +358 44 780 9828

Nina Wikström

Palvelualuejohtaja

Puhelin: +358 44 723 2306

Katso myös nämä